Počela implementacija projekta socijalne inkluzije slijepih i slabovidih osoba

 Počela implementacija projekta socijalne inkluzije slijepih i slabovidih osoba

Implementacija projekta “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“  počela je 1.februara i trajaće devet mjeseci, a realizuje ga Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj.

-Opšticilj projekta je  podrška i povećanje socijalnih usluga slijepim i teže slabovidim osobama u svrhu podsticanja njihove socijalne inkluzije. Specifični ciljevi su povećanje kapaciteta organizacije za efikasno upravljanje inicijativama socijalne inkluzije, u cilju promocije i zagovaranja socijalne inkluzije slijepih i teže slabovidih osoba, u skladu sa standardima EU.Direktna ciljna grupa su OSI – slijepe i teže slabovide osobe, kaže predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić.

Rad na poboljšanju života osoba sa smetnjama vida je dugotrajan i često s vrlo skromnim rezultatima, ali važan je krajnji cilj, a to je pomoći osobama sa smetnjama vida da se maksimalno osamostale i uključe u aktivan život u okviru svojih sposobnosti.

Prema njegovim riječima, ciljevi ovog projekta biće ostvareni putem realizacije aktivnosti:  pružanjem individualne podrške slijepim i teže slabovidim osobama; redovnim radom Društvenog kluba; unaprijeđenje vještinaslijepih i teže slabovidih osoba; jačanje psihosocijalnih sposobnosti slijepih i teže slabovidih osoba.

Projekat  je podržan kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva u okviru Projekta „SOCIETIES 2 – Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu, 2. faza“, kojeg finansira Evropska unija, koji je odobren od strane Caritasa Crne Gore

Svjetska zdravstvena organizacija definisala je zdravlje kao “stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti.” Osobe sa smetnjama vida su, bez obzira na to, osobe koje imaju pravo na svaku vrstu usavršavanja svoje ličnosti. Takođe imaju jednaka osnovna prava, slobode i odgovornosti kao i ostale osobe iste dobi koje nemaju poteškoće sa vidom. Problemi osoba s invaliditetom (osoba sa smetnjama vida), proizlaze iz ograničenja koje im nameće nedovoljno razvijen sistem socijalnih usluga, a posebno usluga podrške u sticanju prilagođenih vještina, obavljanju svakodnevnih aktivnosti i ostvarenju istih prava kroz učešće u kulturnim, sportskim i rekreacionim  sadržajima.. 

Rad na poboljšanju života osoba sa smetnjama vida je dugotrajan i često s vrlo skromnim rezultatima, ali važan je krajnji cilj, a to je pomoći osobama sa smetnjama vida da se maksimalno osamostale i uključe u aktivan život u okviru svojih sposobnosti.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još