Po urbanističko –tehničke uslove u ministarstvo, a ne u lokalnu samoupravu

 Po urbanističko –tehničke uslove u ministarstvo, a ne u lokalnu samoupravu

Foto: RTCG

Poslovi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova koji su bili povjereni jedinicama lokalne samouprave, vraćaju se nadležnom Ministarstvu.  Ovo je utvrđeno Uredbom na sjednici Vlade   21. januara.

-Donijeta je Uredba o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave. Prestankom važenja ranije Uredbe, poslovi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova koji su bili povjereni jedinicama lokalne samouprave, vraćaju se nadležnom Ministarstvu, čime će se omogućiti bolja kontrola nad sprovođenjem planova i izradom tehničke dokumentacije, a u cilju zaštite prostora od degradacije i pogoršanja uslova stanovanja, kao i bolje funkcionisanje i vizuelni izgled naselja. U diskusiji je naglašeno da će se na ovaj način postići veći stepen stručnosti, sigurnosti i jednostavnosti postupka izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, navodi se u saopštenju službe za osnose sa javnošću Vlade Crne Gore.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još