Opština Bar sufinansiraće adaptacije fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

 Opština Bar sufinansiraće adaptacije fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

Opština Bar raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje adaptacije fasada stambenih i stambeno-poslovnih objekata na teritoriji barske opštine, kojim će finansirati do 50% predračunske vrijednosti adaptacije fasada.

„Sufinansiranjemm radova na rekonstrukciji spoljnih dijelova zgrada, Opština pruža potporu skupštinama etažnih vlasnika da pokriju troškove rekonstrukcije, čime pomaže poboljšavanje uslova stanovanja kroz bolji kvalitet i estetske karakteristike ovih objekata. Uređivanjem fasada, osim poboljšanih uslova življenja za stanare, biće znatno uljepšan i izgled grada, koji će rekonstrukcijom fasada dobiti estetski uređeniji i ljepši izgled“, saopšteno je iz Opštine Bar.

Pravo učešća na konkursu imaju organi upravljanja u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama obrazovani u skladu sa zakonom, a za sufinansiranje ovih radova budžetom Opštine opredijeljena su sredstva u iznosu od 100.000€. Predviđeno je sufinansiranje do 50% ukupne predračunske vrijednosti radova adaptacije fasada, a najviše do 20.000€ sa obračunatim PDV-om.

Konkurs je objavljen na web sajtu Opštine www.bar.me i biće otvoren do 8. aprila ove godine.

Detaljne informacije o kriterijumima i načinu prijave za sufinansiranje radova sugrađani mogu dobiti u Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, slanjem upita na e-mail sekretarijat.ksp@bar.me, kao i putem telefona 030/311-561.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još