Opština Bar: Stvorili smo pravne pretpostavke da investitor preduzme dalje radnje na izgradnji trafostanice

 Opština Bar: Stvorili smo pravne pretpostavke da investitor preduzme dalje radnje na izgradnji trafostanice

Izvor: Opština Bar

Opština Bar reagovala je na današnje saopštenje GP URA, u vezi sa problemom nesmetanog snabdijevanja električnom energijom stanara objekta BHBAU u naselju Ilino. Saopštenje prenosimo integralno.

„Nepoznati kreator saopštenja URE amaterski je pogriješio u namjeri da rad Opštine predstavi onakvim kakav nije, bezuspješno optužujući lokalnu upravu da nije ispoštovala dogovor postignut sa stanarima zgrade BH BAU vezano za rješavanje problema napajanja električnom energijom, koji su obaveza investitora. 

Ovaj pokazatelj neznanja URE serviran javnosti ozbiljno začuđuje, budući da je Opština odluku za izgradnju trafostanice donijela prije više od pola mjeseca. Konkretno, u skladu sa zaključcima sa sastanka sa stanarima, predsjednik Opštine 29. januara donio je Odluku o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, i ona je objavljena u „Sl.listu CG-Opštinski propisi“, br. 3/21 od 05.02.2021. godine. Zašto je kreator manipulacija iz URE dozvolio sebi ovakav propust na svoj i na račun “ura” pokreta, i time najjasnije pokazao lošu namjeru da Opštinu diskredituje kod građana ostaće nepoznato, ali za podsmjeh, i kao pokazatelj kako ne treba raditi.

Lokalna uprava grada Bara sve što radi radi javno i transparentno i u cilju izlaska u susret svim potrebama građana. Takav je bio i sastanak sa predstavnicima stanara i investitorima zgrade, koji je organizovan samo dva dana nakon njihove inicijative. Shvatajući problem koji stanari imaju po pitanju stabilnog elektro napajanja, pokazali smo razumijevanje za njihove probleme, brzo djelovali, i u najkraćem roku preduzeli sve da bi se njihov problem riješio. Donošenjem ove odluke, Opština je stvorila sve pravne pretpostavke da investitor preduzme dalje radnje na izgradnji trafostanice, što je njegova obaveza, čime će se ovaj problem konačno i trajno riješiti, na zadovoljstvo i stanara i uprave grada.

Na samom kraju, kreatoru saopštenja ispred URA Bar sugerišemo da nije dovoljna samo volja da se nešto predstavi na pogrešan način, već je potrebno imati elementarnog znanja, kao što je traženje odluke na sajtu Službenog lista Crne Gore, jednim klikom“.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još