Opština Bar sa preduzetnicima u prošloj godini kreirala novih 35 radnih mjesta

 Opština Bar sa preduzetnicima u prošloj godini kreirala novih 35 radnih mjesta

Opština Bar je među prvima u Crnoj Gori počela realizaciju projekta podrške preduzetništvu i podrške ženskom preduzetništvu. Od decembra 2019. do 2021. godine je podržano 55 biznis ideja od kojih su neke realizovane, a ostale su u procesu realizacije. Tokom 2020. godine, Opština Bar je zajedno sa preduzetnicama i preduzetnicima kreirala novih 35 radnih mjesta kroz inovativan program podrške.

Za podršku preduzetništvu za 2019.i 2020. godinu, Opština Bar je isplatila 300.000 eura bespovratnih sredstava za biznis ideje, za preduzetništvo i žensko preduzetništvo.
Projekat podrške preduzetništvu nastavljen je i u tekućoj godini , a za kreativne i inovativne biznis projekte biće isplaćeno 185.000 eura. Konkurs za podršku ženskom prduzetništvu raspisan je 2.aprila, a otvoren 30 dana.

„Za žensko preduzetništvo budžetom smo opredjelili 35.000 eura. Ove sedmice raspisaćemo konkurs za podršku preduzetništvu, i za ovu namjenu opredjeljeno je 150.000 eura“, kazala je potpredjsednica Opštine Bar Tanja Spičanović, predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava.

Potpredsjednica opštine Bar ističe da je podrška preduzetništvu pokazala da građani sve više samostalni biznis percipiraju kao način ostvarivanja poslovnog angažmana i egzistencije.
„Primjećujem da građani koncept samozapošljavanja i kreiranja radnog mjesta, sve više doživljavaju kao prihvatljiv, što nije bio slučaj samo nekoliko godina unazad. Svjedočimo da preduzetništvo počinje sve više živo da pulsira kao važna privredna grana. Vjerujem da će, s obzirom na opredijeljena finansijska sredstva za tekuću godinu, biznis ideje biti još kreativnije i inovativnije“, kazala je Spičanović.


Spičanović: podrška preduzetništvu pokazala da građani sve više samostalni biznis percipiraju kao način ostvarivanja poslovnog angažmana i egzistencije

Spičanović podsjeća da su Odlukom o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu opredijeljena sredstva za podršku preduzetništvu u iznosu od 100.000€ i za podršku ženskom preduzetništvu u iznosu od 35.000€.

Na inicijativu predsjednika Opštine, a u okviru nadležnosti Sekretarijata za privredu, urađena su dva dokumenta koja su omogućila da ta sredstva budu i raspodijeljena. To su Program podrške razvoju preduzetništva u opštini Bar za period od 2019. do 2022.godine i Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu. Oba dokumenta su dobila podršku odbornika u lokalnom parlamentu i nakon njihovog stupanju na snagu, novembra 2019. godine, krenulo se u implementaciju
„Nakon što su u Skupštini opštine usvojeni akti koji utvrđuju način i postupak raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu, stvoreni su preduslovi da Opština Bar započne sa davanjem direktnih finansijskih podsticaja za unapređenje preduzetništva i ženskog preduzetništva“, kaže Spičanović.

Ideja za pružanje posebne podrške ženskom preduzetništvu razvijena je na inicijativu Ženske političke mreže, udruženja nastalog u sklopu programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“, finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a koji realizuje Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
„Opredjeljenje da se sredstva za podršku ženskom preduzetništvu izdvoje kao posebna budžetska linija nije se ni jednog trenutka postavljalo kao dilema. Od samog početka stupanja na dužnost, lokalna vlast je iskazivala jasno nastojanje da afirmiše politiku rodne ravnopravnosti konkretnim mjerama“, navodi Spičanović dodajući – “Što se tiče kriterijuma, oni su usaglašeni sa onim što je zapravo cilj same mjere podsticanja ženskog preduzetništva- ekonomsko osnaživanje žena i jačanje njihovih preduzetničkih kapaciteta, stimulisanje njihove inovativnosti i kreativnosti, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje performansi postojećih i otvaranje novih preduzeća koja su u vlasništvu žena i kojima upravljaju žene.

„Osnovni kriterijimi i podkriterijumi za vrednovanje biznis ideja propisani su skupštinskom Odlukom, a tiču se društveno-ekonomske korisnosti i opravdanost biznis ideje, kvaliteta inovativne aktivnosti, konkurentnost i održivost biznis ideje i u krajnjem kvaliteta sadržaja samog biznis plana i korespondirajućeg finansijskog okvira. Prilikom ocjenjivanja biznis planova vodi se računa o prioritenim oblastima,tako da se sredstva u prvom redu raspodjeljuju za aktivnosti koje predviđaju otvaranje novih radnih mjesta i koje podstiču ekonomski razvoj Opštine, naročito u oblasti kreativnih industrija i inovativnih djelatnosti“, objašnjava Spičanović.


BUDUĆI MODELI PODRŠKE

„Nakon sumiranja rezultata i efekata od sada podržanih biznis planova planiramo da kreiramo buduće modele podrške. Ono što sada uočavamo kao neki pravac mogućeg budućeg djelovanja jeste sprovođenje obuka za sticanje praktičnih znanja i vještina iz oblasti koje prepoznajemo za kao strateški prioritetne za preduzetništvo. U prvom redu to su informacione tehnologije i inovativne digitalne usluge (razvoj multimedijalnih softvera, video igara, aplikacija usmjerenih na rješavanje društvenih problema…), potom kulturne i kreativne industrije (dizajn, vizuelne umjetnosti, marketing alati) i zanatstvo i domaća radinost (afirmacija starih zanata, promocija umjetničkih zanata u funkciji izrade upotrebnih predmeta i suvenira, priprema i proizvodnja hrane)“, navodi Spičanović dodajući da su to smjernice budućim preduzetnicima da se lakše opredijele za započinjanje sopstvenog biznisa u okviru djelatnosti za koje vlada potražnja na tržištu, i time osigurali njihovo opstajanje.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još