Opština Bar pomaže maslinare iz Mrkojevića čija su stabla stradala u požaru sa skoro 37 hiljada eura

 Opština Bar pomaže maslinare iz Mrkojevića čija su stabla stradala u požaru sa skoro 37 hiljada eura

Foto: arhiva, Izgorjeli maslinjaci u Mrkojevićima

Opština Bar opredijelila je sredstva iz stalne budžetske rezerve za finansiranje otklanjanja posljedica požara u maslinjacima na području Mrkojevića koji se desio u avgustu ove godine. Opština na ovaj način, kako je saopšteno, želi da pomogne maslinarima i u skladu sa svojim mogućnostima nadoknadi im štetu za 243 stabla maslina koja su u potpunosti uništena u ovom požaru ali i ostala stabla koja su djelimično oštećena i za koja se očekuje da će se oporaviti u narednom periodu.

„Opština Bar formirala je ranije Komisiju za procjenu štete nastale usljed ovog požara koja je imala zadatak da procijeni obim nastale štete, utvrdi broj stradalih stabala i stepen oštećenosti. Po izvještaju ove Komisije predsjednik Opštine Dušan Raičević predložiće Odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve Skupštini Opštine Bar, po kojoj je, za sanaciju štete i na ime učešća Opštine radi otklanjanja posljedica požara, opredijeljen iznos od 36.880,00 eura“, stoji u saopštenju.

Uzimajući u obzir da je maslinarstvo strateška grana poljoprivrede u Baru, kojom se na ovom prostoru bavi veliki broj građana, ali i da je lokalna uprava u kontinuitetu pomagala i podržavala razvoj maslinarstva kroz različlite podsticajne mjere i subvencije iz lokalnog budžeta za maslinare, a kako Opština nema nadležnosti i obavezu da učestvueje u ovakvim sanacijama, donijeta je posebna odluka da se i na ovaj način pruži podrška oštećenim maslinarima.

„Opština će, isto tako, uputiti ovakav zahtjev i Vladi Crne Gore od koje maslinari očekuju podršku koja se nadamo neće se, neće izostati po uzoru na lokalnu upravu u Baru“, zaključuju iz Opštine Bar.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još