Određena nova lokacija za vrtić u Baru

 Određena nova lokacija za vrtić u Baru

Novi vrtić u Baru gradiće se u neposrednoj blizini Centra za suptropske kulture Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, konretno na lokaciji koja se nalazi u zahvatu DUP-a „Topolica-Bjeliši“, zona-C, blok 4 i čine je dvije urbanističke parcele: UP-60 i UP-61, ukupne površine 6 340 kvadratnih metara, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na samom početku svog rada odlučilo je, kako stoji u saopštenju, da pažnju posveti izgradnji novog vrtića u Baru.

„Protesti u toj opštini, sječa čempresa u dvorištu barske gimnazije i nezadovoljstvo građana zbog takve situacije opredijelili su naše Ministarstvo da uloži napor da se stvari pomjere sa mrtve tačke. Tim povodom, ministarka Bratić je u januaru posjetila Bar, obišla dvorište gimnazije i razgovarala sa predstavnicima građanske inicijative „Držati uspravno“. Ona je tada saopštila da će Ministarstvo učiniti sve da barski mališani u najskorijem vremenu dobiju novi vrtić i da će to biti jedan od prioritetnih zadataka u radu Ministarstva“, navodi se.

Nakon posjete ministarke Bratić, u koordinaciji sa ministrom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratkom Mitrovićem i njegovim timom, predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i građanskom inicijativom dogovorena je zajednička saradnja kako bi se pristupilo ostvarenju ovog cilja. Novac za realizaciju ovog važnog projekta za sektor obrazovanja, obezbijeđen je iz kreditnih sredstava sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) i iz Кapitalnog budžeta Vlade Crne Gore.

„Prvi korak je ispunjen. Angažovanjem Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a u dogovoru sa lokalnom upravom Opštine Bar i predstavnicima građanske inicijative „Držati uspravno“ pronađena je nova lokacija koja je u vlasništvu Države Crne Gore, sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore. Lokacija se nalazi u zahvatu DUP-a „Topolica-Bjeliši“, zona-C, blok 4 i čine je dvije urbanističke parcele: UP-60 i UP-61, ukupne površine 6 340 m2, u neposrednoj blizini Centra za suptropske kulture Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore“, stoji u saopštenju.

Planira se izrada urbanističko-tehničkih uslova koji će predstavljati osnov za raspisivanje pozivnog Кonkursa na kojem će učestvovati referentni arhitektonski biroi iz zemlje i regiona, saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata.

„U budućem periodu oba resora će intenzivno raditi na realizaciji projekta u saradnji sa Opštinom Bar, o čemu će redovno obavještavati javnost”, navodi se u zajedničkom saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još