Odbornici danas raspravljaju o programu rada društava čiji je osnivač Opština Bar

 Odbornici danas raspravljaju o programu rada društava čiji je osnivač Opština Bar

Sa jučerašnje sjednice lokalnog parlamenta, Foto: Opština Bar

Sjednica Skupštine Opštine Bar biće nastavljena danas sa početkom u 10 časova, kada će biti razmatrani programi rada društava čiji je osnivač Opština i Turističke organizacije Bar za 2021. godinu.

Juče su, u nastavku 22. sjednice Skupštine opštine Bar, trećeg dana zasijedanja, usvojeni Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja, Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama, Odluka o načinu izmirenja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, te Plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za opštinu Bar za period 2021-2026.

Odbornici su usvojili i Odluku kojom će se rješavati pitanje odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji opštine, čime će u narednom periodu u gradu početi razvrstavanje otpada na „suvu“ i „mokru“ frakciju.

Na predlog predsjednika Opštine, usvajanjem Odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra – Spomenik prirode Stara maslina na Mirovici, revidovan je status ovog drevnog stabla shodno Zakonu o zaštiti prirode. Time su stvoreni uslovi za dalju zaštitu ovog prirodnog dobra, njegovo plansko unapređenje, očuvanje i razvoj.

Potpredsjednik Opštine Radomir Novaković, ujedno i predsjednik Komisije za pronalaženje adekvatnih lokacija za izgradnju privremenog smještaja za napuštene i izgubljene životinje na teritoriji opštine Bar, predstavio je Izvještaj o sprovedenim aktivnostima po ovom pitanju. Skupština je usvojila Izvještaj, po kome je za azil određena lokacija na Kufinu.

Na sjednici, nakon rasprave, saglasno dogovoru sa kolegijuma, predsjednik Opštine povukao je Predlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju, radi daljeg usaglašavanja i rada na odredbama odluke.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još