Odabrano najbolje idejno rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

 Odabrano najbolje idejno rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

Prvo mjesto na konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru pripalo je radu prijavljenom pod šifrom SAD030, u konkurenciji od 14 radova. Autori pobjedničkog rada su arhitekte Andrea Pajković, Dino Ličina i Senad Aručević.

Članovi konkursnog žirija bili su ispred Opštine Bar glavni gradski arhitekta Igor D. Milošević i arhitekta Suzana Crnovršanin, Svetislav G. Popović i Nikola Novaković kao stručni članovi žirija i predstavnik NVO sektora, Čedo Popović, predsjednik „Društva roditelja djece sa posebnim potrebama“ iz Bara.

Izgradnja Dnevnog centra planirana je na parceli u blizini osnovne škole „Meksiko“, Foto: Opština Bar

„Žiri je konstatovao da se među prijavljenim radovima izdvojilo njih pet, od kojih su tri prvorangirana nagrađena, a četvrtorangirani i petorangirani otkupljeni. Ovo je prvi konkurs koji je Opština Bar sprovela od stupanja na snagu novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a odziv učesnika je bio zadovoljavajući. Dodatnu vrijednost ovog konkursa čini to da je u sastavu žirija bio zastupljen i predstavnik nevladinog udruženja koje se bavi pitanjima djece sa smetnjama u razvoju, te su na taj način konsultovane sugestije i prakse sa aspekta potreba budućih korisnika“, saopšteno je iz Opštine Bar.

Idejnim arhitektonskim rješenjem učesnici su radili na definisanju koncepta objekta kapaciteta za 40 korisnika, Foto: Opština Bar

Izgradnja Dnevnog centra planirana je na parceli u blizini osnovne škole „Meksiko“, a idejnim arhitektonskim rješenjem učesnici su radili na definisanju koncepta objekta kapaciteta za 40 korisnika, bruto građevinske površine cca 1.000m², sa prostorijama namjenjenim korisnicima centra, kancelarijskim i pratećim prostorom.

Kompletna dokumentacija o sprovedenom konkursu objavljena je na internet sajtu Opštine Bar.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još