Od danas za kretanje nakon 21h i međugradski saobraćaj potrebne dodatne potvrde

 Od danas za kretanje nakon 21h i međugradski saobraćaj potrebne dodatne potvrde

Foto: FOS Media

Naredbom o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, propisano je da će se zabrana putničkog međugradskog saobraćaja realizovati za gradove nevedeno u Naredbi kao i u dane vikenda u vremenu od petka u 21 časova do ponedjeljka u 05 časova na teritoriji čitave Crne Gore, saopštili su iz Uprave policije.

Kako dodaju, imajući u vidu navedeno službenici Uprave policije će u cilju sprovođenja Naredbe, kao i u prethodnom periodu na ulazima/izlazima iz opština vršiti detaljnu kontrolu učesnika u saobraćaju i kretanje dozvoljavati isljučivo vozačima koji na to imaju pravo, na osnovu Naredbe u predviđenim slučajevima.

„Novina, kada je u pitanju međugradski saobraćaj, kretanje nakon 21 čas, kao i kretanje u dane vikenda je da pored potvrde (koja mora biti izdata nakon 10. marta 2021. godine) koju pravna lica izdaju kategoriji zaposlenih u prilogu moraju zaposlenim biti izdati i:

– rješenje o zasnivaju radnog odnosa (original ili kopija ovjerena i zavedena od strane pravnog lica) ili

– ugovor o radu (original ili kopija, ovjeren i zaveden od strane pravnog lica).

Važno je napomenuti da jedan od ova dva nova dokumenta moraju biti izdata od istog pravnog lica i glasiti na isto fizičko lice – zaposlenog (kao i potvrda).

Samo uz ova dva dokumenta zajedno (potvrda i rješenje o zasnivaju radnog odnosa ili potvrda i ugovor o radu), vozačima i putnicima – zaposlenim i ostalim učesnicima u saobraćaju biće od stane policijskih službenika dozvoljen međugradski saobraćaj i kretanje nakon 21 čas i dane vikenda tj. izlazak ili ulazak u „zaključane“ opštine“, navode iz policije.

U svim ostalim slučajevima, u odnosu na eventualne zloupotrebe ili kršenje usvojene Naredbe i mjera Ministarstva zdravlja, policijski službenici će preduzimeti zakonom propisane mjere i aktivnosti.

Sa pomenutim načinom kontrole je policijski službenici će otpočeti sjutra, 11. marta 2021. godine u 12,00 časova, kako bi poslodavci mogli zaposlenima izdati nove potvrde i rješenja ili ugovore o radu.

„Apelujemo na sve učesnije u saobraćaju, kao i pravna lica, da se upoznaju sa usvojenom Naredbom i da svoje lične i profesionalne obaveze prilagode nastalim uslovima, te da u komunikaciji sa policijskim službenicima doprinesu, da se usvojene mjere i Naredba sprovedu na propisan način“, zaključili su.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još