NVO “Urbar”: Nadamo se da će do uređenja igrališta kod OŠ “Jugoslavija” doći u što skorijem periodu

 NVO “Urbar”: Nadamo se da će do uređenja igrališta kod OŠ “Jugoslavija” doći u što skorijem periodu

NVO “Urbar”, koji čini osam mladih i talentovanih arhitekata iz Bara i Podgorice, planira da kroz projekat “Generator B” uredi i dovede namjeni čak deset javnih površina u raznim djelovima naše opštine – od centra grada, preko Sutomora do Virpazara, sve u saradnji sa Opštinom Bar. Kako bi se što bolje “oslušnuo” glas građana, sprovedena je i anketa, koja je pokazala da najveće interesovanje vlada za uređenje igrališta kod OŠ “Jugoslavija”. Tim povodom, razgovarali smo sa jednim od članova NVO “Urbar” Gavrilom Vukovićem.

Kroz prostornu organizaciju i oblikovanje parka se nastojalo da planirani uređeni teren zadovolji potrebe budućih korisnika – učenika OŠ “Jugoslavija”, djece iz vrtića “Pužić Veseljko”, koji funkcioniše u okviru JPU “Vukosava Ivanović Mašanović” kao i stanovnika okolnih zgrada, ističe naš sagovornik.

“To je postignuto na način da je kreiran savremen prostor za igru, odmor i relaksaciju prilagođen različitim uzrastima korisnika. Osnovna putanja kretanja kroz park se formira uvođenjem glavne pješačke staze koja je postavljena u odnosu na intuitivno postavljen pravac po kojem su se mještani kretali prolazeći kroz prostor na kojem je planiran park. U okviru parka su planirana dva ulaza uzimajući u obzir poziciju parka u urbanom bloku, kao i odnos prema okolnim saobraćajnicama i objektima. Paleta boja podloga i mobilijara je pažljivo odabrana kako bi dodatno upotpunila i poboljšala boravak u parku i stvorila dinamičnu atmosferu”, kaže Vuković.

Foto: NVO „Urbar“

Glavna staza, kako dalje objašnjava, dijeli park na dva segmenta u okviru kojih se javljaju prostori za kreiranje različitih zona kao što su prostori za socijalizaciju i rekreaciju različitih starosnih grupa.

“Park je podijeljen u tri glavna segmenta, od kojih svaki ima različitu funkciju i to su: amfiteatar – prostor za učenje u prirodi, predstave i koncerte, izložbe i okupljanja, centralna zona – prostor za odmor i relaksaciju, piknik i uživanje u prirodi i igralište – prostor za igru i edukaciju djece sa različitim mobilijarom i diferenciranim zonama. Kompletan park obogaćen je značajnim zelenim fondom, kako u količini tako i u vrstama, a u okviru lokacije predviđena je i adekvatna rasvjeta kao i mobilijar za odmor I relaksaciju. Zid koji se formira oko amfiteatra kreira privatnu zonu pogodnu za održavanje različitih manifestacija i okupljanja. Ovaj segment se nalazi u dijelu parka koji je blizu osnovne škole i vrtića, pa je koncept inspirisan mogućnošću održavanja časova u prirodi. U centralnoj zoni je formiran prostor koji je dijelom izdignut kreirajući padinu sa čijeg vrha se pružaju vizure na park. Različitom nivelacijom parka se postiže drugačija percepcija istog čime se stvaraju različiti doživljaji u prostoru. U zoni dječijeg igrališta formira se dinamičan zid sa konceptom učenja kroz igru na koji se aplicira edukativni sadržaj”, objašnjava naš sagovornik.

NVO „Urbar“ čini osam mladih arhitekata iz Podgorice i Bara, Foto: Privatna arhiva

Vuković kaže da učešće građana i građanski aktivizam u projektima kakav je “Generator B” smatra neophodnim kako bi projekat imao potpuni simisao i svrhu, jer je i sama njegova realizacija namijenjena upravo građanima koji će koristiti prostore. U tom pravcu, prvo je u decembru organizovana javna prezentacija projekta, a potom je sprovedena i anketa.

“Naša organizacija se kroz ovaj projekat i saradnju sa Opštinom obavezala da će izraditi i donirati Idejna rješenja za predmetne lokacije u gradu uz maksimalno uvažavanje rezultata ankete. Shodno tome ‘Urbar’ je početkom decembra organizovao javnu prezentaciju projekta, gdje su građani upoznati sa idejom projekta i dinamikom njegove realizacije, kao i mogućnošću njihovog učešća u istom. Prvenstveno smo istraživali lokacije u gradu u vlasništvu Opštine i koje su planskom dokumentacijom pređviđene za javne površine, “urbane džepove” kao prostore  koji nisu adekvatno iskorišćeni, a imaju veliki potencijal da budu mjesta socijalizacije”, kaže Vuković i podsjeća da je nakon javne prezentacije projekta, i kampanje koja je naglašavala značaj javnog prostora za kvalitetan i ispunjen život građana, organizovana anketa “koja je imala za cilj da čuje mišljena građana koje prostore smatraju prioritetnim za uređenje i koji su to sadržaji koji su im potrebni na tim prostorima”.

Foto: NVO Urbar

“Anketa je sprovedena od 03.12.2019.godine do 03.02.2020.godine, a učešće je uzelo 1029 građana (od čega 200 u pisanoj formi, a 829 u digitalnoj formi). Na osnovu rezultata ankete tri lokacije su se izdvojile kao najprioritetnije za obrađivanje u okviru projekta “Generator B” i to: Igralište iza OŠ “Jugoslavija” sa 37% glasova, igralište preko puta Doma kulture sa 21% glasova i sklonište u ulici Jovana Stojanovića sa 17% glasova. Rezultati ankete su pokazali da građani smatraju da javnim prostorima grada Bara najviše nedostaju savremeno koncipirana i dizajnirana igrališta za najmlađe. Urbar je za dvije od pomenute tri lokacije izradio idejna rješenja, dok je za treću lokaciju idejno rješenje u izradi i nadamo se da ćemo brzo obradovati građane sa istim”, ističe naš sagovornik.

Jedan od ciljeva ove NVO je, objašnjava Vuković, da kroz komunikaciju sa građanima definiše njihove potrebe i zahtjeve koji se tiču javnog prostora, i da iste artikuliše i prezentuje lokalnim vlastima kako bi se djelovalo na rješavanju njihovih potreba.

“Smatramo da je uloga Urbara da bude spona između potreba građana za inovativnim javnim prostorima i institucija, da taj odnos bude manje birokratski i formalan. Naš pristup je gotovo uvijek interaktivan, trudimo se da kroz sve naše projekte uključimo zajednicu u donošenje odluka koji se tiču upravo te zajednice. Trudili smo se da čujemo mišljenje građana svih uzrasta, kako bi dobili što integralniji ‘feedback’, tako smo za komunikaciju koristili i društvene mreže i javne prezentacije”, navodi naš sagovornik.

Foto: NVO „Urbar“

U Baru su, kako ističe, kada je riječ o projektu “Generator B” naišli na veliki broj građana koji su prepoznali značaj uređenja javnih površina i kako kroz anketu tako i kroz svoje predloge doprinijeli definisanju sadržaja budućih lokacija.

“Kada je riječ o interaktivnosti ona se u konkretnom slučaju pokazala upravo kroz konstruktivne savjete koje smo dobili od građana za svaku od deset lokacija koje se obrađuju u okviru projekta “Generator B”. Sa druge strane, drago nam je da je Opština Bar prepoznala značaj ovog projekta i uključila se u realizaciju istog sa ciljem da se doprinese uređenju javnih prostora po mjeri građana”, kazao je Vuković.

Ono što svakako građane najviše interesuje jeste datum kada će se početi sa realizacijom ove ideje.

“Kao i svi građani Bara i mi ispred Urbara se nadamo da će do realizacije projekta igrališta kod OŠ “Jugoslavija” doći u skorijem periodu. Nakon izrade Idejnog rješenja, u kom smo uobličili zahtjeve građana i donirali ga Opštini, sada su na redu određene procedure koje su u nadležnosti opštine Bar, kao što su izrada Glavnog projekta i njegova revizija, a zatim i ono najznačajnije – obezbjeđivanje sredstava za realizaciju projekta. Nadamo se da će opština u 2021.godini obezbijediti sredstva iz budžeta i donacija da uspješno realizuje projekat na zadovoljstvo svih građana i posjetilaca Bara”, kaže Vuković i napominje da Urbar nastavlja sa izradom ostalih Idejnih rješenja za odabrane lokacije.

Foto: NVO Urbar

Na kraju, Vuković se osvrnuo i na značaj javnih uređenih površina za grad i građane.

“Adekvatno uređen i sadržajan javni prostor, prilagođen svim potrebama građana i urbanoj matrici grada je ono što čini “krovotok” samog grada, i upravo iz tog razloga ove prostore treba adekvatno tretirati. Kroz sve projekte koje je do sada realizovao Urbar je nastojao da naglasi koliki je značaj javnog prostora za sve građane, i da promoviše javni prostor građanima kao mjesto susreta, druženja, razmjena ideja… Situacija sa virusom COVID – 19 koja nas je nažalost trenutno zadesila nas uči upravo tome, koliko je zapravo značajan javni prostor za sve ljude koji žive u gradu. U trenutku kada je korišćenje ugostiteljskih objekata, tržnih centara i drugih objekata zatvorenog tipa značajno ograničeno, javni prostori kao mjesta okupljanja još više dobijaju na značaju i postaju praktično jedina mjesta na kojima se ljudi mogu bezbjedno okupljati poštujući propisane zdravstvene mjere. Ova ekstremna situacija u kojoj se nalazimo samo je dodatno naglasila značaj adekvatno uređenih i sadržajnih javnih prostora, i naglasila potrebu za uređenjem kako javnih površina koji su dio projekta “Generator B”, tako i svih javnih površina u Baru i drugim opštinama u Crnoj Gori”, zaključio je naš sagovornik.

Pored Vukovića, članovi ove NVO su i Lara Dabanović, Andrea Pajković, Saša Đurišić, Miloš Bukilić,Tamara Marović, Miloš Gačević i Nataša Janković.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja