Novi projekat Crvenog krsta – Centar za pružanje usluga starijim sugrađanima

 Novi projekat Crvenog krsta – Centar za pružanje usluga starijim sugrađanima

Na teritoriji Opštine Bar prema popisu  iz 2011. godine ima 18,7% stanovništva preko 60 godina, a  prema  podacima koji su danas saopštili iz Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar,  u 2021. godini taj broj je znatno veći.

Poboljšati položaj starijih sugrađana, štititi njihovo socijalno i zdravstveno stanje, smanji socijalna izolacija i usamljenost – veliki teret koji nosi starost sa sobom, neki su od ciljeva koji realizuje  OpŠtinska organizacija Crvenog krsta Bar. Programi i usluge ove humanitarne organizacije prezentovani su danas, a povod je  Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar.

Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar- Fot: B.Dabić

 Sekretar Opštinske  organizacije  Crvenog krsta Bar Zorica Crnčević kaže  da je širok spektar usluga koji se pruža licima starijim od 65 godina, a žive u teškom materijalnom  i zdravstvenom stanju,  u udaljenim seoskim područjima.

-Mi se trudimo kroz sve naše programe da usluge budu blagovremene, da odgovaraju potrebama korisnika, da zadovoljimo potrebe koje su njima najvažnije uz praćenje potrebne dinamike i vremena koje njima odgovara. Imamo set  programskih usluga  u gradu i u selima koje sprovode gerentodomaćice, usluge koje sprovode volonteri. Klub za starija lica koji ima za cilj da smanji socijalnu izolaciju  kod starijih, međugeneracijska saradnja i  razmjena znanja jer stariji imaju šta da prenesu mlađim. Na strarija lica treba gledati kao na resurs a ne kao na teret, kaže Crnčević naglašavajući da takođe, realizuju program “Zdravo starenje”.

Iz Opštinske  organizacije  Crvenog krsta Bar danas su najavili još jedan projekat čija realizacija počinje 1.novembra.

-Projekat je podržan od Evropske unije  i austrijske Agencije za razvoj koji realizuje na nacionalnom nivou- Crveni krst Crne Gore u partnerstvu sa ministarstvom zdravlja i Crvenim krstom Austrije. Mi na lokalnom nivou provodimo program u saradnji sa lokalnom upravom, Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja  i Udruženjem penzionera. To su inovativne usluge za starija lica u zajednici gdje će biti socijalni radnik, medicinska sestra, dvije gerentodomaćice i 20 volontera. U tom Centru za pružanje usluga biće omogućeno starijim sugrađanima da dobiju sve blagovremene informacije, da se povezuje korisnik i institucije preko gerentodomaćica, volontera…kako bi se prepoznale njihove potrebe i što brže zadovoljile. Takođe, biće organizovane radionice, pružaće se pomoć neformalnim njegovateljima da se obučavaju kako da “sagore” stres jer nije lako raditi sa straijim, teško bolesnim osobama, kaže Crnčević.

Od 1.novembra -Centar za pružanje usluga starijim – Fot: Biljana Dabić

Crveni  krst Bar program   gerentodomaćica realizuje od 2002. godine. Svaka ima 10 korisnika, oni se nalaze na različitim lokacijama. Ono što se prvo radi vodi se razgovor, korisnik daje saglasnost za pružanje usluge i sam korisik određuje koje su to potrebe: od pomoći u kući, nabavke namirnica, nabavka i dostava ljekova, zakazivanje kod izabranog ljekara, prikupljanje dokumentacije za tuđu njegu, druge administrativne usluge…

Predsjednik Udruženja penzionera Bar Rajko Joličić, FOT: B.Dabić

Predsjednik Udruženja penzionera Bar Rajko Joličić kaže da u Baru ima oko 7.000 penzionera, od kojih oko 1.800 ima najnižu penziju 140 eura.

-Pomoć Crvenog krsta je od velikog značaja. Zahvalan sam Opštini, drugim institucijama, biznismenima koji pomažu, ali sva ta pomoć nije dovoljna. Male su penzije.  Mnogo je penzionera – podstanara. Istina je da se završava zgrada  u kojoj će stambeno pitanje  riješiti 68 penzionera, ali ostaće ih još na destine bez sopstvenog krova nad glavom, kazao je Joličić.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još