Novi programi subvencija Opštine za zanatstvo i mlade poljoprivrednike na javnoj raspravi

 Novi programi subvencija Opštine za zanatstvo i mlade poljoprivrednike na javnoj raspravi

Opština Bar će u 2021. otvoriti nove programe za subvencioniranje privrednih aktivnosti, za zanatstvo i za mlade poljoprivrednike od 18 do 30 godina, a javna rasprava povodom Nacrta Programa za podršku razvoja zanatstva u opštini Bar i Nacrta Programa podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike otvorena je do 1. maja

Ovim programima podrške, obezbjeđivanjem nepovratnih sredstava i savjetodavnog mehanizma, Opština Bar, kako je saopšteno, direktno pomaže nezaposlenim licima sa prebivalištem u opštini Bar da pokrenu samostalne aktivnosti u poljoprivredi i zanatstvu, ostvare prihode i radno angažovanje.

„Pomenuti programi – Program za podršku razvoja zanatstva u opštini Bar i Program podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike stavljeni su na javnu raspravu, tokom koje svi zainteresovani mogu dati sugestije i komentare na predviđene procedure za dodjeljivanje ovih subvencija. Programom podrške zanatstvu obezbjeđuje se finansijska potpora nezaposlenima da pokrenu svoj zanatski biznis, a registrovanim zanatlijama da unaprijede postojeće poslovanje. Kroz ovaj program predviđeno je da bude odobravana nabavka opreme i alata za obavljanje zanatske djelatnosti, pohađanje obuka za sticanje znanja i vještina u zanatstvu i troškovi za promotivne aktivnosti na privrednim sajmovima i manifestacijama“, stoji u saopštenju.

Programom za podršku razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike biće obezbijeđena direktna finansijska i savjetodavna podrška za pokretanje sopstvene aktivnosti u primarnoj i prerađivačkoj djelatnosti.

„Ovim programom predviđeno je da budu odobravane nabavka namjenske opreme i mehanizacije, nabavka košnica i pčelinjih društava, kupovina domaćih životinja, sjemenskog i sadnog materijala za povrtatsku proizvodnju, izgradnja plastenika, adaptacija postojećih objekata, podizanje i revitalizacija zasada voćnjaka, vinograda i maslinjaka, podizanje zasada ljekovitog i aromatičnog bilja, kao i za dobijanje gotovih proizvoda sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom“, precizira se.

Javna rasprava povodom Nacrta Programa za podršku razvoja zanatstva u opštini Bar i Nacrta Programa podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike otvorena je do 1. maja. Zbog epidemije korona virusa i aktuelnih mjera prevencije, u neposrednom kontaktu biće organizovana samo stručna javna rasprava, 27. aprila u 11h u zgradi Opštine, dok ostala okupljanja neće biti organizovana. Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrte oba programa podrške mogu se dostavljati Sekretarijatu za privredu, neposredno na šalteru Građanskog biroa, putem pošte na adresu Bulevar revolucije broj 1 ili putem e-mail-a privreda@bar.me.
Nacrti dokumenata na javnoj raspravi dostupni su na sajtu Opštine Bar www.bar.me, u prostorijama Sekretarijata za privredu, kao i prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija.
Opština Bar poziva sugrađane da učestvuju u javnoj raspravi i svojim predlozima i sugestijama daju doprinos definisanju kriterijuma i procedura za dodjelu subvencija za Program za podršku razvoju zanatstva i Program podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još