Novi kružni tok i nadvožnjak značajno će unaprijediti uređenje prostora i obezbijediti sigurnije i kvalitetnije odvijanje saobraćaja

 Novi kružni tok i nadvožnjak značajno će unaprijediti uređenje prostora i obezbijediti sigurnije i kvalitetnije odvijanje saobraćaja

Radovi na izgradnji kružnog toka u neposrednoj blizini objekta Osnovnog suda u Baru, počeli su 1. marta i trebalo bi, na osnovu ugovora, da budu okončani u roku od 180 dana. Kružni tok, zajedno sa saobraćajnicom koja je u izgradnji i nadvožnjakom koji je već završen, predstavljaju važan infrastrukturni objekat s više aspekata, a za izgradnju kružnog toka Opština Bar je, iz sopstvenih sredstava, izdvojila više od 700 hiljada eura, kaže u razgovoru za Dnevne novine sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Vido Dabanović.

“Radovi na izgradnji kružnog toka, u neposrednoj blizini objekta Osnovnog suda u Baru, na raskrsnici saobraćajnica Bulevara Revolucije, ulica Rista Lekića i novoplanirane saobraćajnice od kružnog toka do novosagrađenog nadvožnjaka prema Bjelišima, su zahtjevni, jer sem kružnog toka i saobraćajnih komunikacija površina preko 10.800 m 2 , u trupu istih ugrađuju se hidrotehničke instalacije i instalacije jake i slabe struje. Tako je planirana izgradnja atmosferske kanalizacije u dužini od 595 m. Fekalne kanalizacije 175 m i vodovodnih instalacija 432 m, a kada je riječ o jakoj struji treba se izgraditi i izmjestiti preko 2,9 km visokonaponskih kablova, a predviđeno je i izgradnja 18 stubova javne rasvjete”, kaže Dabanović.

Kada govorimo o saobraćajnim komunikacijama, sem kružnog toka koji je poluprečnika 9,5 m izgrađuje se saobraćajnica širine 7 m u dužini od 175 m, sa obostranim trotoarom, pojasom zelenila i sekundarnim saobraćajnicama sa parkinzima.

“Gradi se 180 parking mjesta širine 2,5 m od čega su 11 parking mjesta namijenjenim za invalidna lica. Pod asfaltom biće postavljeno 5.986 m 2 , popločanih pješačkih staza u površini od 1.743,27m2 kao i 1.962 m 2 površine od raster elemenata namijenjenih za parking vozila. Postaviće se 1.966 m ivičnjaka. Raster elementi na parkingu se postavljaju iz razloga što je riječ o velikoj površini, tako da su povoljnija rješenja sa stanovišta zaštite životne sredine od asfaltne podloge, a koja gravitira u zoni velike gustine stanovanja, stoga je zasigurno povoljnije rješenje”, ističe naš sagovornik.

On podsjeća da je izvođač radova “Putevi” Bar dostavio dinamički plan nadzornom organu “Olio-Ing” i Opštini Bar kao investitoru i pridržava se istog, dodajući da su do sada izvedeni  radovi na izgradnji hidrotehničkih instalacija i radovi na izgradnji donjeg nosećeg sloja saobraćajnih komunikacija, a u toku su radovi na izmještanju i izgradnji instalacija slabe i jake struje.

“Nakon završetka ovih radova na instalacijama, otpočeće se sa radovima na postavljanju ivičnjaka, izradu pješačkih staza, kolovoza i parkinga, postavljanje stubova javne rasvjete, komunikaciji i ozelenjavanju zelenih površina. Iskustvo govori da su na svakom gradilištu najzahtjevniji radovi oko instalacija, tako da nakon svih usaglašavanja nosioca instalacija, stvara se prostor da se radovi na saobraćajnim komunikacijama mogu intezivnije odvijati. S obzirom da je izvođač radova preduzeće iz Bara, s kojim Opština Bar ima više ugovora o izvođaču radova, mišljenja sam da će, kao subjekt koji učestvuje u životu grada Bara, isti uložiti dodatni napor i da će radove ubrzati, tako da je za očekivati da isti budu završeni i prije ugovorenog roka”, navodi Dabanović.

Ova saobraćajnica sa kružnim tokom koja je u izgradnji, zajedno sa nadvožnjakom koji je već završen, predstavlja, kako ističe Dabanović, važan infrastrukturni objekat s više aspekata.

“Važan je od regionalnog značaja jer ovaj saobraćajni pravac predstavlja alternative jedinom prelazu preko pruge u Bulevaru JNA na regionalnog pravca Petrovac – Bar – Ulcinj, tj. granice prema Albaniji. Važan je sa sigurnosnog aspekta prelaska preko pruge u Bjelišima, za naselja Bjeliši, Zupci – Sustaši, gdje gravitira veliki broj stanovnika, a gdje smo u prethodnom periodu imali saobraćajne nezgode preko Željezničke pruge. Važan je sa stanovišta uređenosti prostora, smanjenja saobraćajnih gužvi, u ulici Borkoj i Rista Lekića, te izgradnjom velikog broja parking mjesta, tako da je ovaj prostor postao posebno interesantan za investitore za urbanističke parcele koje su namijenjene za stambeno – poslovne sadržaje, nego što je bilo prisutno interesovanje prije početka izvođenja ovih radova”, kaže Dabanović.

Vrijednost radova na kružnom toku sa saobraćajnicom ugovorena je na iznos od 725.984,81 € i u potpunosti se finansira sopstvenim sredstvima kapitalnog budžeta Opštine Bar, kao i izgradnja nadvožnjaka koja je koštala 1.678.332 €.

“Ove dvije investicije koje se realizuju po osnovu Programa uređenja prostora Opštine Bar, a za koje je Opština izdvojila iznos preko 2,4 miliona eura, značajno unapređuju uređenje prostora i obezbjeđuju sigurnije i kvalitetnije odvijanje saobraćaja njenih građana i turista”, zaključio je Dabanović.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još