Nezavisnost SDT-a važna za pridruživanje

 Nezavisnost SDT-a važna za pridruživanje

Foto: EPA

Izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Tonino Picula naveo je u amandmanu na predlog izvještaja o Crnoj Gori da izražava žaljenje zbog ograničenog napretka u pravosuđu i da poziva crnogorsku vlast da se hitno posveti preostalim izazovima u pogledu nezavisnosti, profesionalnosti, efikasnosti i odgovornost pravosudnog sistema, piše Dan.

Picula je amandman podnio na sopstveni izvještaj o Crnoj Gori, o kome će biti riječi na plenumu EP u aprilu.

On je ukazao da napori vezani za pravosuđe treba da budu usredsređeni kroz sprovođenje postojećeg zakonodavstva i u skladu sa preporukama koje su dali Grupa država protiv korupcije (GREKO) i Venecijanska komisija.

„Crna Gora treba da ostvari dalji napredak u reformi vladavine zakona, uključujući napredovanje, a ne zaokret nazad u sprovođenju reformi pravosuđa u skladu sa dobrim demokratskim normama i praksama. Kao rezultat već sprovedene reforme, Crna Gora već ima tijela i mehanizme u funkciji da se osigura nezavisnost i odgovornost sudija i tužilaštava“, naveo je Picula u amandmanu.

Istakao je da EP podstiče vlasti da se odluče na dosljednu upotreba tih mehanizama, da se nadovežu na već urađen posao za dalji razvoj bilansa rezultata i da grade na dosadašnjem bilansu rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Nezavisnost, funkcionisanje i integritet Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) ključni su za napredak Crne Gore u oblasti vladavine prava“, naglasio je Picula.

U amandmanu koji su podnijeli Zdislav Krasnodebski, Rafaele Fito, Vitold Jan Vaščikovski, Angel Dambaski, Adam Bielan i Herman Terč piše da EP izražava duboku zabrinutost zbog tumačenje Ustava kod Sudskog savjeta.

„Njime se odobrava nezakonito ponovno imenovanje predsjednika pojedinih sudova na više od dva mandata“, ukazala je ova grupa evropskih poslanika.

Venecijanska komisija saopštila je ranije da razumije dau Crnoj Gori postoji snažan zahtjev za sveobuhvatnu reformu tužilaštva. M

eđutim, kako su dodali, takva reforma treba da bude pažljivo dizajnirana i da ne rezultira jednostavnom zamjenom vodećih tužilaca novim uz dolazak nove većine u potencijalno opasnoj političkoj praksi kontrole nad tužilaštvom.

Eksperti VK su to naveli u mišljenju o dva predložena zakona o izmjenama zakona o državnom tužilaštvu i zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal, koje je inicirala crnogorska skupštinska većina. Mišljenje je usvojeno 20. marta.

Foto: EPA

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još