Neispravna elektronska kartica uzrok kvara rampe na pružnom prelazu u naselju Ilino

 Neispravna elektronska kartica uzrok kvara rampe na pružnom prelazu u naselju Ilino

Foto: Facebook

Rampa na pružnom prelazu u naselju Ilino u Baru trenutno ne funkcioniše ispravno zbog kvara jedne od elektronskih kartica na uređaju, saopštila je Portalu Bar PR Željezničke infrastrukture Mirjana Vujović. Ona je za naš portal istakla da je kartica poručena od proizvođača, te da se isporuka iste očekuje u narednih dva do tri dana, nakon čega će kvar biti otklonjen.

„Na putnom prelazu Šušanj (Ilino) u Baru, ustanovili smo kvar koji se manifestuje na način što nakon prolaska voza polubranici ostanu spušteni. Uradili smo defektažu kvara i tom prilikom utvrdili da je jedna elektronska kartica na uređaju  putnog prelaza neispravna. Isti smo poručili od proizvođača uređaja i isporuku nedostajućeg materijala očekujemo u roku od dva – tri dana. Odmah nakon preuzimanja kartice pristupićemo osposobljavanju uređaja na ovom putnom prelazu“, kazala je Vujović.

Novi, rekonstruisani pružni prelaz u Ilinu svečano je otvoren prije tri godine. Kako je tada saopšteno, najmodernija oprema i signalizacija treba da omoguće bezbjedan prelazak pruge u Ilinu za sve učesnike u saobraćaju, čime će biti riješen dugogodišnji problem nebezbjednog prelaza koji je odnio nekoliko ljudskih života.

Vujović podsjeća da je uređaj na putnom prelazu Ilino donacaja zagrebačke firme „ALTPRO“.

„U njegovu rekonstukciju ŽICG nije imala značajnih ulaganja, osim angažovanja radne snage, potrebne mehanizacije i sitnih građevinskih radova na izradi temelja kućice, postavnih sprava i signala. Od ugradnje putnog prelaza, uređaja za osiguranja putnog prelaza Ilino, ovo je prvi kvar na istom koji zahtijeva zamjenu nekog rezervnog dijela. Za  ispravno funkcionisanje uređaja za osiguranje putnog prelaza Ilino, osim ulaganja kroz redovno održavanje uređaja, nijesu potrebna neka veća ulaganja“, zaključila je Vujović.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još