Neće biti izjašnjavanja o razrješenju potpredsjednice Opštine Bar

 Neće biti izjašnjavanja o razrješenju potpredsjednice Opštine Bar

Predlog dostavljen od strane Odborničkog kluba Demokrata Bar da se Dnevni red 26. sjednice Skupštine opštine Bar dopuni tačkom „Predlog Odluke o ukidanju Odluke o davanju saglasnosti  na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednice Opštine“, nije usvojen od strane barskih odbornika. Protiv inicijative Demokrata glasalo je 14 odbornika, 11 je bilo za, dok uzdržanih nije bilo.

Ispred nadležnog radnog tijela, odbora za statut i propise Nikica Purlija kazala je da je Odbor jednoglasno zauzeo stav da navedeni akt nije u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Statutom Opštine Bar.

„U članu 38., stav 1. tačka 19. navedenog Zakona i članu 43. stav 1.tačka19.statuta propisano je da Skupština daje saglasnost na Odluku o imenovanju i razrješenju potpredsjednika, dok je članom 58.stav1.tačka 8. Zakona i članom 100.stav 1. tačka 8. Statuta propisano da predsjednik Opštine imenuje i razrješava potpredsjednika uz saglasnost Skupšine“, precizirala je Purlija, dodavši da „iz citiranih odredbi jasno proizilazi da Odluku o imenovanju i razrješenju donosi predsjednik Opštine, a da na nju SO daje saglasnost.

U konkretnom slučaju jasno je, istakla je Purlija, da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za razrješenje ili prestanak mandata po sili zakona.

„Ne postoji pravni osnov i ovaj akt ne može biti predmet razmatranja i odlučivanja na sjednici SO Bar“, zaključila je Purlija.

Predsjednik Kluba odbornika Demokrata Bar, predlagača tačke Dnevnog reda, Momčilo Leković kazao je da je stav Odbora za statut i propise za njegove kolege i njega potpuno očekivan, „s obzirom da u ovom Odboru nema kolega iz opozicije, već kolege iz vlasti i kolege koje su tokom svih tih dešavanja na Cetinju bile tamo i davale podršku aktuelnoj potpredsjednici“.

„Naravno, istovremeno sa ovim predlogom podnijeli smo i zahtjev za pokretanje razrješenje predsjedniku Opštine Bar, a on se nije udostojio da pruži bilo kakav odgovor. Željeli smo da time konstatujemo i evo sada ja konstatujem da on podržava stavove koje podržava i Tanja Spičanović. Stvar je potpuno jasna – pred nama imamo danas klasičan primjer radikalne i pogubne politike DPS-a, koja se oličava upravo u potpredsjednici ove opštine“, kazao je Leković.

Potpredsjednica Opštine Bar, istakao je Leković, u produženom trajanju pokazuje neobjašnjivu netrpeljivost prema vjerujućem narodu, a posljednji slučaj nije izolovan.

„Smatramo da je to bio dovoljan razlog da se saglasnost koja je data, koju su dali svi odbornici ovdje povuče. Želim da istaknem, da ne bi bilo zamjena teza – Pojedinac, slobodan građanin, u okviru javnog poretka i zakona potpuno je slobodan i ima pravo da govori i piše šta god hoće. Međutim, javni funkcioner, u voom slučaju potpredsjednica Opštine Bar, takvu neograničenu slobodu nema i ne može je imati. Javni funkcioner nema luksuz da iznosi svoje lične stavove i mišljenja, je predstavlja sve građane Bara i da ide ispred Ustava i Zakona, a protiv Krivičnog zakonika“, kazao je Leković, dodavši da je Spičanović prekršila i Etički kodeks“.

„Najmoralnija sankcija bi bila njena ostavka. Međutim, nje danas čak i nema ovdje da se suoči sa svim argumentima i nama. Možda će je neko braniti, ali mislim da je ovo neodbranjivo. Druga situacija bilo bi razrješenje od strane predsjednika Opštine Bar. S obzirom da nemamo ni to, jedino rješenje koje se nameće je povlačenje date saglasnosti“, kazao  je Leković, zaključivši da je siguran u to da 99 odsto odbornika ne podržava „stavove koje kontinuirano izriče potpredsjednica Opštine“.

Predsjednik Kluba odbornika Biram Bar Ljubomir Vukoslavčević kazao je da je ova partija glasala da se predlog Demokrata uvrsti u dnevni red iz dva razloga, uz, kako je kazao „ozbiljne zamjerke i primjedbe na proceduru koju žele da sprovede na ne sasvim unemeljen zakonski način“.

„Kod na spostoji želja i zalažemo se da ovaj predlog bude uvršten u Dnevni red iz najmanje dva razloga. Prvi, da ukažemo da ne priliči našim izabranim predstavnicima i lokalnim funkcionerima da se u javnim nastupima i istupima koriste pogrdnim kvalifikacijama na raču drugih, jer su to ljudi koji svojim ličnim kvalitetima i moralnim integritetom morali služiti za primjer građanima našeg grada i države u cjelini. Pod dva, da ukažemo da je napokon i to u najkraćem roku potrebno pokrenuti proceduru za donošenje Etičkog kodeksa, zajedno sa odlukom o etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i lokalne funkcionere“, kazao je Vukoslavčević, zaključivši da politička grupacija kojoj on pripada „stvari vidi svojim očima i razmiščja svojoj glavom“.

„Nama ne dolaze nikakve sugestije niti iz Podgorice ili drugih centara, jer su naši šefovi u Baru i volimo da se o Baru odlučuje u Baru“, zaključio je Vukoslavčević.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još