Ne želi da se vakciniše 12 odsto mladih, za posao brine 70 odsto građana

 Ne želi da se vakciniše 12 odsto mladih, za posao brine 70 odsto građana

Foto: Portal Bar

Prema istraživanju koje je sprovela međunarodna agencija „Kantar“ oko 70% građana Crne Gore je zabrinuto za svoj posao, posebno muškaraci starosti od 30 do 39 godina koji žive u centralnom dijelu zemlje. Mišljenje građana Crne Gore se ne razlikuje u odnosu na opšti stav i smatraju da se Vlada ne snalazi baš dobro u borbi sa korona virusom. Da vakcina nije najbolji način za rješavanje problema sa korona virusom smatra 26% stanovnika a 12% mladih je saopštilo da se nikada neće vakcinisati.

Šta građani kažu o Vakcinaciji? U istraživanju tokom aprila na teritoriji Crne Gore i Srbije, međunarodna kompanija za ispitivanje javnog mnjenja i tržišta Kantar, ispitala je očekivanja u vezi sa epidemijom, stepen i prirodu zabrinutosti, kao i stavove prema vakcinama. Istraživanje je u Crnoj Gori sprovedeno metodom lice u lice na 500 punoljetnih građana i 800 građana Srbije.

Kada je u pitanju ekonomski opravak zemlje i ekonomska sigurnost, istraživanje je pokazalo mnogo veću zabrinutost građana u Crnoj Gori nego u Srbiji. Stanovnici obje zemlje najčešće misle da će situacija ostati nepromijenjena.

„Crnogorci su pesimističniji u odnosu na građane Srbije. Oko 30% građana Crne Gore smatra da najgore tek dolazi i u prilog tome govori činjenica da 40% građana Srbije vjeruje u brz ekonomski oporavak a taj procenat je u Crnoj Gori duplo niži. Kada govorimo o pesimizmu tu postoje iodređene demografske razlike. U Crnoj Gori su optimističniji mlađi do 30 godina a pesimizam je daleko prisutnjiji na sjeveru Crne Gore čak kod 66% ispitanika“, kazala je gostujući u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore direktorica Agencije za istraživanje tržišta i javnog mnjenja „Stars Up“ Sanja Baltić.

Procenat građana koji brinu usljed mogućnosti gubitka posla za 20% je veći u Crnoj Gori nego u Srbiji.

„Oko 70% građana Crne Gore je zabrinuto za svoj posao, što je izuzetno visok procenat. Ta zabrinutost posebno je izražena kod muškaraca starosti od 30 do 39 godina za njih 66% i zabrinutost je velika u centralnom dijelu Crne Gore“, precizirala je Baltić.

U ocjeni rada Vlade u borbi sa epidemijom postoji velika sličnost u obje zemlje ali i sa generalnim stavom koji preovladava u svijetu.

„Građani Crne Gore i Srbije se ne razlikuju u odnosu na opšti stav i smatraju da se vlade ne snalaze baš dobro odnosno preovladava negativan i neutralan stav kada je u pitanju snalaženje vlada i jedne i druge zemlje i borbi sa korona virusom“, kazala je Baltić.

Podaci pokazuju da gotovo 50% građana i jedne i druge zemlje smatraju da je vakcina najbolji način za rješavanje problema kovida.

„Ali ono što treba istaći je da kod 26% stanovnika i jedne i druge zemlje građani smatraju da vakcina nije najbolji način za rješavanje problema što je zabrinjavajuće posebno što takvi stavovi dolaze od mlađih stanovnika. U Srbiji su to stanovnici do 30 godina uglavnom nižeg obrazovanja i žive u ruralnim djelovima države dok je kod mlađih stanovnika Crne Gore preovladava negativan i neuralan stav a optimizam kod vakciana je prisutniji na sjeveru naše države nego u centralnom i južnom dijelu. Oko 5% naših građana planira da se vakcinše u toku 2021“, dodala je Baltić.

Ono što je razlika je da u Crnoj Gori 12% građana navodi da se nikada neće vakcinisati što je za 7% manje u odnosu na susjednu državu.
Baltić ističe da je zabrinjavajuće da otpor prema vakcinama najčešće dolazi od mlađih sugrađana i onih koji žive na jugu države.

„Činjenica da 12% građana navodi da se nikada neće vakcinisati i da to dolazi iz kategorije mlađeg stanovništva može da bude jedna inicijalna informacija za donosice odluka da utvrde zbog čega mlađa populacija ima takvo mišljnje i djeluje u promjeni tog mišljnja, jer odbijanje vakcinacije može da ima reperkusije na ekonomiju“, zaključila je Baltić.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još