Nataša Drešić spojila umjetnost i dizajn u ručnoj izradi rasvjetne galanterije

 Nataša Drešić spojila umjetnost i dizajn u ručnoj izradi rasvjetne galanterije

Likovnu umjetnost i dizajn Nataša Drešić spojila je u ručnoj izradi rasvjetne galanterije – lampi i lustera od prirodnih materijala. Nataša je akcenat stavila na orginalnosti svakog pojedinačnog komada u kreativnom procesu ručne izrade, što proizvode “Svica” svrstava u kategoriju primijenjene umjetnosti. Zbog toga ovi proizvodi imaju veću vrijednost u odnosu na industrijske rasvjetne proizvode.

„Prvih nekoliko komada sam izradila za sopstvene potrebe kako bih oplemenila svoj životni prostor. Meni kao grafičaru poznate su različite vrste prirodnih materijala i sirovina, kao i njihove mogućnosti modelovanja i kreiranja različitih formi, zatim, rad sa vezivima, bojama i lakovima, što mi je dalo slobodu da se upustim u dizajn unikatne unutrašnje dekorativne rasvjete. Sama ideja da se projekat „Svitac“ ozbiljnije relizuje podstaknuta je prepoznavanjem i vrednovanjem istog od strane Opštine Bar na konkursu za podršku ženskom preduzetništvu za 2020. godinu, kaže Nataša Drešić.

Ideja da sva rasvjetna tijela budu „eco friendly“


Fokus je na prirodnim materijalima koji su karakteristični i obiluju na  barskom podneblju: listovi masline,  morska trava, stablo trske, list i cvijet žuke…
„To su sirovine koje prolaze tehnološku fazu ručne prerade u smjese koje se koriste za dalje modelovanje u finalne rasvjetne komade. Pored navedenih prirodnih materijala koristim odgovarajuće papire pretvarajući ih u papirnu pulpu. Na taj način, u proces izrade nečeg novog uključen je i proces reciklaže već korištenih materijala. Bitno je istaći da je ideja da sva rasvjetna tijela budu takoreći „eco friendly“, navodi Nataša Drešić.

Svitac sinonim za prirodnu svjetlost koja stvara prijatan ambijent


Naziv “Svitac” nije slučajno izabran za ručnu izradu rasvjete i u njemu je sadržan kompletan koncept ideje, jer je svitac sinonim za prirodnu svjetlost koja stvara prijatan ambijent.
Plasiranje proizvoda za sada je najzastupljenije online, putem društvenih mreža. Nataša očekuje da će kvalitet unikatnog proizvoda rasvjete „Svitac“ kupci prepoznati i na lokalnom, i na širem tržištu.
Planira da „Svitac“ bude obogaćen novim kretivnim sadržajima. Natašin cilj je da organizuje edukativne radionice iz oblasti likovne i primijenjene umjetnosti  namijenjene prevashodno mladima.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još