Naknada za urbanu sanaciju podijelila vladajuću koaliciju – kriza vlasti u Baru?

 Naknada za urbanu sanaciju  podijelila  vladajuću  koaliciju – kriza vlasti u Baru?

Foto: Arhiva

Preko 8.000 građana koji su platili izradu elaborata, projekata i podnijeli zahtjev opštini Bar za legalizaciju bespravno podignutih objekata, do 16.jula 2018. skoro  dvije i po godine ne mogu da završe ovaj posao. Ni danas nisu stvoreni uslovi da se to realizuje.  

Predlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju povučena je sa dnevnog reda 22.sednice Skupštine opštine Bar.

Povlačenje  ove  odluka navodi na sumnju da vladajuća kolacija u Baru nije stabilna. Vlast u Baru nije usaglašena da donese važnu odluku za građane, a i obezbjedi  značajan izvor prihoda za opštinsku kasu.

Podsjetimo, prije tri godine kada se planirao Budžet, po osnovu legalizacije, ambiciozno je projektovano   2.000.000 eura,  i konstantno smanjujući  iznos iz godine u godinu, u prdlogu Budžeta za 2021. predviđeno je 300.000 eura.

Pred loklane izbore 2018.  licitiranje o cijeni komunalija, spuštanje istih ispod realnih okvira, političkim partijama koje participiraju u vlasti bili su magnet za pridobijanje glasova, dobar povod  za laka  obećanja.

Danas, dok je DPS za izglasavanje Odluke za urbanu sanaciju, njihov koalicioni partner Biram Crnu Goru,  je stava da neće odstupati od obećanja datog 2018. pa je najjačoj partiji u vlasti  izostala njihova podrška. Takođe, odbornici SD kroz diskusije su najavili  da će ostati  uzdržani ako dođe do glasanja.

Kad je riječ o naknadi za komunalije umjeće je naći mjeru po pitanju cijene kako ne bi bilo obesmišljeno postupanje onih građana koji su svoje objekte gradili u skladu sa zakonom  pa komunalije platili  prije  izlivanja temelja.  

Predsednik Opštine Bar Dušan Raičević podsjetio je da se ovim pitanjem bavi duže od dvije  godine, pa ima ličnu odgovornost prema građanima koji očekuju da se parlament po ovom pitanju izjasni.

– Ranije zakonsko rješenje je ostavljalo dosta mogućnosti lokalnim samoupravama da dođu do rješenja. Nažalost, izmjene i dopune Zakona su nam te mogućnosti uskratile, tako da se odluke moraju prilagođavati, novom zakonskom rješenju. Slažem se da zoniranje jeste veliki problem, ali zone ne smijemo posmatrati samo sa aspekta plaćanja. Vezane su i za komunalno opremanje, a usmjerene su na porez na nepokretnosti. Ova odluka mora da korespondira sa odlukom za komunalno opremanje, sa odlukom o urbanoj sanaciji – kazao je Raičević.

Predsednik opštine je procjenio da je mnogo više onih koji čekaju da se donese kakva – takva odluka, od onih kojima su naknade skupe.

Osvrnuvši se na komentar Vasilija Laloševića (SNP) da su naknade znatno veće od onih koje važe u Ulcinju, Raičević je podvukao da neće dozvoliti da se Bar po tom pitanju upoređuje sa susjednom opštinom.

– Naša je obaveza da građanima ponudimo rješenje. Na Velikom pijesku u ovom momentu imamo tri- četiri objekta čiji vlasnici čekaju ovu odluku i hoće da naknadu plate jednokratno. Imam odgovornost prema 8.000 naših građana – 8.000 elaborata je predato, ovjereno i plaćeno. Plaćeno je i 8.000 projekata za njih. Kako tim ljudima objasniti da kao lokalna uprava nismo stvorili uslove  da oni to realizuju… Neophodno je da se ispoštuje pravo jednakosti garantovano Ustavom – naveo je Raičević, koji se slaže sa dijelom odbornika da ponuđeno nije idealno rješenje, ali ističe da “u nekom periodu, ipak, jeste rješenje”. Objasnio je da će oni koji procijene da su naknade definisane odlukom način da riješe problem, iskoristiti njegove odredbe, dok oni koji se sa njim ne slažu, neće nastaviti postupak legalizacije.

Dok je Raičević bio stava da se odluka posmatra analitički, pojednostavi sam concept legalizacije “ jer, nije pitanje samo šta se dobija, već i šta se gubi”, predlažući da se ista razmotri van političkih stavova i programa –  kolacioni partneri na Odluku nisu imali istu tačku gledišta sa DPS-om.

– Ne zastupam eksplicitni stav da ovo mora, imamo prostora da se dogovorimo. Bolje je neku odluku kasnije promjeniti, nego da je uopšte i nemamo – zaključio je predsednik Opštine.

Potpredsednik opštine Radomir Novaković (Biram Bar) je podsjetio da su oni partija na lokalnom nivou i istakao da su glasove dobili ne zbog obećanja vezano za legalizaciju objekata, nego zato što im građani veruju.

Odbornik Ljubomir  Vukoslavčević (Biram Crnu Goru) smatra da legalizacija bespravnih objekata mora biti omogućena po cijenama koje su pristupačne za sve građane bez izuzetaka.

– Čvrsto se držimo obećanja građanima Bara i nećemo odustati od stavova iznijetih prije tri godine. Ova odluka je od životnog značaja za sugrađane. Trebalo je formirati radnu grupu kako bi se došlo do održivog rješenja. Po svaku cijenu se moralo uzeti u obzir da  su građani značajna sredstva ulagali u izgradnju infrastrukture, a ovom odlukom bi bili dovedeni do toga da plaćaju za infrastrukturu koju su sami izgradili, a trebalo bi da im se naknada umanji. Troškove legalizacije u ovom obimu građani neće moći da plate, pa ne pristajemo na rješenja koja štete interesima građana – kazao je Vukoslavčević, koji smatra da je Zakon o planiranju prostora loš i apeluje  na Vladu da po ubrzanoj proceduri pristupi donošenju novog,  koji će riješiti ovu problematiku.

Iz izlaganja odbornika Socijaldemokrata tokom skupštinskog zasjedanja zaključilo se da bi oni u slučaju glasanja bili uzdržani. 

Opozicione Demokrate su pozvale Biram Crnu Goru da ostanu dosledni i izađu iz vlasti u Baru.

Odbornik Dragan Tufegdžić (Demokrate)  je  „podsetio da je Biram Crnu Goru  svu suštinu djelovanja u susret lokalnim izborima održanim 2018. godine, sveo na obećanja da će komunalna taksa biti značajno umanjena, što su tada nazvali “uslovom za učešće u vlasti“.

– Obećavali su građanima cijene po pet eura za legalizaciju, kazao je Tufegdžić

CIJENE

Naknade za komunalno opremanje su ostale definisane kao ranije, a značajno su smanjene u četvrtoj, petoj i šestoj zoni gdje se gradilo uglavnom da bi građani rješili stambeno pitanje.

Prije nego što je Odluka povučena, Sekretarka za uređenje prostora Nikoleta Pavićević je podsjetila da se ovom odlukom propisuju uslovi, način i rokovi i postupak plaćanja naknade za urbanu sanaciju, kao i dokazi za ostvarivanje prava za umanjenje naknade.

– U prvoj zoni naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iznosi 126 eura po m2, za drugu 112 eura po m2, za treću 98 eura po m2, za četvrtu 70 eura po m2, za petu 56 eura po m2, za šestu 42 eura po m2.

Iznos naknade umanjuje se u određenom procentu od iznosa naknade za objekte kojim se rješeva stambeno pitanje neto površine 200 kvadrata za 50%, za objekte kojim se rešava stambeno pitanje neto površine veće od 200 m2 za 20%, za objekte čiji vlasnik ili član domaćinstva ima prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje za 90%, za objekte u biznis zoni za 80%….- navela je Pavićević.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja