MUP apeluje na građane da zamijene lične karte u predviđenom roku

 MUP apeluje na građane da zamijene lične karte u predviđenom roku

foto: rtcg.me

Ministarstvo unutrašnjih poslova je pokrenulo aktivnosti na terenu, radi upoznavanja građana (50.352 lica) sa zakonskom obavezom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, u roku od osam dana od prestanka važenja, oglašavanja nevažećom ili utrđivanja razloga za zamjenu lične karte.

„Podsjećamo i na zakonsku obavezu podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte u roku od tri mjeseca poslije navršene 18 godine, ukoliko se lična karta izdaje prvi put.  Za nepoštovanje ovih obaveza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 60 do 180 eura i od 120 eura do 300 eura“, napominju iz MUP-a.

„Apelujemo na građane da izvrše zakonsku obavezu zamjene lične karte, koja se izdaje prvi put, koja je istekla ili je oglašena nevažećom ili postoje razlozi za zamjenu lične karte. To mogu učiniti tako što će se u mjestu svog prebivališta javiti područnoj jedinici – filijali MUP-a, radi izdavanja nove lične karte III generacije, kako ne bi protiv istih bio pokrenut prekršajni postupak shodno Zakonu o ličnoj karti“, zaključuju u saopštenju.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još