MPNKS: Radimo na rješavanju problema, crnogorski sport i Crna Gora biće pošteđeni daljih neprijatnosti

 MPNKS: Radimo na rješavanju problema, crnogorski sport i Crna Gora biće pošteđeni daljih neprijatnosti

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta u saradnji sa novim v.d. direktora Uprave za sport i mlade dr Markom Begovićem, uspjelo je da napravi prve pozitivne pomake u rješavanju problema koji je nastao na relaciji Uprava za sport i mlade i WADA, saopštili su iz ovog resora.

Podsjećaju da problem pravno-političkog i institucionalnog uređenja antidopinga u Crnoj Gori datira iz 2015. godine. Te godine je, navode, ekspertsko-savjetodavno tijelo Savjeta Evrope utvrdilo jedan broj sistemskih nedostatака (veza: Izvještaj br. T-DO (2015) 3), posebno podvlačeći neusklađenost sa međunarodno obavezujućim standardima.

„U dužem vremenskom periodu, od sredine 2017. godine, prema dostupnim podacima izostala je redovna i stručna komunikacija sa nadležnim međunarodnim organizacijama za oblast antidopinga, što je rezultiralo i problemom koji danas imamo. Takođe, u posjedu smo dokumentacije koja ukazuje da obavezujući upitnici nijesu popunjeni, tačnije nivo popunjenosti je 0%. U prilog prethodnom je i izvještaj zaposlenog iz Uprave za sport i mlade, koji je godinama pratio ovu oblast, navodeći probleme interne komunikacije i neispunjavanje međunarodnih obaveza. Takođe, uvidom u arhivu Uprave za sport i mlade, zatečen je veći broj upita/zahtjeva i molbi iz komiteta T-DO Savjeta Evrope i UNESCO na koje nije odgovoreno“, saopšteno je iz MPNKS.

Ono dodaju da problem sa sprovođenjem međunarodnih standarda u oblasti borbe protiv dopinga u sportu postoji već dugo. Dodatno je usložnjen donošenjem Zakona o sportu iz 2018. godine – sa kojim je nastavljena praksa uspostavljanja nefunkcionalnih tijela u oblasti sporta.

„U prilog prethodnom, postojećim Zakonom o sportu je predviđeno formiranje Savjeta za sport, kao ključnog stručno-savjetodavnog tijela, koje je moralo da se uhvati u koštac sa brojnim izazovima. Savjet za sport je formiran rješenjem iz novembra, 2018. godine, a za čitav ovaj period došlo je do samo jednog sastanka, marta mjeseca 2020. godine. Dakle, problem je sistemske i organizacione prirode, a posebno za oblast antidopinga koja zahtijeva specifična znanja. Tako da prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportu Demokratske partije socijalista, predstavlja kontinuitet lošeg upravljanja u sportu i predstavlja dodatno usložnjavanje problema, a ne rješenje. Rješenje se nalazi u formiranju komisije koja će imati svoju političku, pravnu, organizacionu i finansijsku autonomiju, ali nažalost zahtjevi i molbe naših međunarodnih partnera i spremnost za finansijsko-tehničku podršku, ostali su bez odgovora od strane Uprave za sport i mlade“, saopštili su iz resora ministarke Vesne Bratić.

Istakli su da su izmjene Zakona o sportu koje su neophodne kako bismo bili uklonjeni sa liste neusklađnih zemalja pripremljene, u tom pravcu Uprava za sport i mlade je uspostavila direktnu komunikaciju sa WADA i SE i zajednički rade na usaglašavanju konačne verzije izmjena Zakona o sportu,  kako bi se u potpunosti uskladili crnogorski propisi sa medjunarodnim standardima u oblasti antidopinga.

„Jasna je potreba onih koji su doveli crnogorski sport na ivicu egzistencije da žele da budu „heroji nacije“, ali predložene izmjene nisu usaglašene sa WADA i suprotne su onome što oni traže od našeg zakonodavstva“, saopštili su iz Ministarstva dodajući da će nakon konačnog izvještaja WADA izmjene Zakona o sportu koje su dobile saglasnost dostaviti Vladi.

„Smatramo neophodnim da se predloženi Zakon o sportu povuče iz skupštinske procedure jer predložene izmjene nisu u skladu sa zahtjevima WADA. Zbog sveobuhvatne situacije u kojoj smo se našli, WADA insistira da izmjene Zakona o sportu moraju dobiti saglasnost prvo od njih. Međutim predložene izmjene zakona od strane tadašnjeg resoronog ministarstva nisu dobile saglasnost WADA, sa čime smo upoznati jer imamo svakodnevnu komunikaciju sa WADA i SE. Ovakav predlog izmjena Zakona o sportu ne može biti prihvatljiv za WADA jer nije usaglašen sa njima i ne sadrži sve ono što WADA od Crne Gore zahtijeva“, kazali su u saopštenju.

„S prethodnim u vezi, obavještavamo sportsku i ukupnu javnost u Crnoj Gori, da MPNKS I Uprava za sport i mlade u saradnji sa međunarodnim partnerima rade na rješavanju problema i budite sigurni da će crnogorski sport i država Crna Gora biti pošteđeni daljih neprijatnosti. WADA i SE su sada prepoznali volju i namjeru vlasti u Crnoj Gori da se pitanje antidopinga riješi profesionalno i na zadovoljstvo svih, a posebno naših sportista“, zaključili su.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još