Monteput: Smijenjeni Divanović, Ličina i Đurović

 Monteput: Smijenjeni Divanović, Ličina i Đurović

Na predlog Ministarstva kapitalnih investicija Vlada Crne Gore imenovala je novi Odbor direktora kompanije Monteput i smijenila članove dosadašnjeg odbora.

Vlada je razriješila Nikolu Divanovića, Zahita Ličinu i Nikolu Đurovića, a na njhovo mjesto imenovala Aleksandra Božovića, Stefana Mitrovića i Snežanu Raičević.

“Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rješenja”, navodi se u Vladinom rješenju.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još