Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta zabrinuto povodom slučaja vršnjačkog nasilja u Baru

 Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta zabrinuto povodom slučaja vršnjačkog nasilja u Baru

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta izražava zabrinutost povodom najnovijeg slučaja vršnjačkog nasilja u Baru, koji se dogodio van školskog okruženja, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Vršnjačko nasilje je, kako navode višestruk problem koji je potrebno sagledati sa psihološkog, sociološkog i pedagoškog aspekta.

„Svaka pojava nasilja među djecom ili nad djecom, bilo u školskom okruženju ili van njega, poražavajuća je kako za cijelo društvo, tako i za ministarstvo koje u svom fokusu ima obrazovanje djece i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja.

Na ovom polju je posljednjih godina mnogo učinjeno, no kao društvo moraćemo još da radimo na tome da svi koji su uključeni u ovaj proces uzmu aktivnu ulogu i dio svoje odgovornosti, počev od roditelja, škole, medija, same djece, pa do nadležnih institucija“, navode u saopštenju za medije.

Kada je riječ o nasilju u školskom okruženju, Ministarstvo prosvjete je, dodaju, krajem 2019. godine u okviru Programa za suzbijanje nasilja i vandalizma u školama donijelo nove mjere za borbu protiv nasilja u školama.

„Otvorena je linija za prijavu nasilja u školama, formiran je nacionalni tim za praćenje pojave vršnjačkog nasilja i vandalizma u obrazovno-vaspitnim ustanovama, formirani su školski timovi za bezbjednost u svim školama. Takođe, školama je proslijeđeno uputstvo „Podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije i u slučajevima pojave nasilja i vandalizma“ u kojem su detaljno razrađeni koraci i aktivnosti koje treba preduzeti prilikom postupanja u slučajevima nasilja i vandalizma u školi.

Stoga, apelujemo na sve društvene aktere (posebno djecu, roditelje i škole) da koriste sve dostupne mehanizme za prevenciju, prijavu i suzbijanje ove društvene pojave“, zaključili su iz Ministarstva.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još