Ministarstvo finansija ispituje dug Izbora Bar

 Ministarstvo finansija ispituje dug Izbora Bar

Foto: Portal Bar

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja utvrđuje na koji način je kompanija Izbor Bar ostala dužna državi oko 90 hiljada eura.

Prema dostupnim podacima, obaveza barske kompanije nastala je zaključkom Vlade o reprogramu duga od 29. decembra 2006. godine s rokom vraćanja od 18 mjeseci i kamatnom stopom od dva odsto godišnje, piše Dan.

Da dug nije vraćen može se vidjeti u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora poslovanja kompanije Izbor Bar za 2019. godinu. On je evidentiran na strani 39 izvještaja u dijelu dugoročni krediti.List je ranije pisao da je, osim duga prema Vladi od tačno 89,24 hiljade eura, u dijelu dugoročni krediti revizorskog izvještaja poslovanja kompanije naveden i kredit koji je ta firma imala prema Prvoj banci.

Radi se o kreditu koji je na kraju 2018. godine, ali i na kraju 2017. iznosio 335,3 hiljade EUR. Tog duga na kraju 2019. godine nije bilo i on je najvjerovatnije tokom prošle godine plaćen.

Prema podacima Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CКDD), većinski vlasnik kompanije Izbor Bar sakriven je iza zbirnog kastodi računa i posjeduje 78,7 odsto akcija. Vlada u toj kompaniji ima oko tri odsto dionica, a među vlasnicima manjeg broja akcija su i Eurofond i Tim invest.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još