Ministarka zdravlja inicirala povećanje zarada svim zdravstvenim radnicima

 Ministarka zdravlja inicirala povećanje zarada svim zdravstvenim radnicima

Foto: Arhiva

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović zahtijeva povećanje zarada svim zdravstvenim radnicima, a ne samo ljekarima.

Borovinić Bojović je već 1. marta 2021. godine, uputila mišljenje Ministarstvu finansija, kazali su iz Ministarstva zdravlja.

U dopisu se između ostalog navodi:

“Kao resorno ministarstvo zdravlja veoma smo zainteresovani za povećanje zarada zdravstvenih radnika, cijeneći težinu i odgovornost njihovog rada, što je posebno došlo do izražaja u vremenu pandemije zarazne bolesti COVID-19.

Brižljivo smo razmotrili oba predloga, koji tretiraju samo povećanje zarada doktora medicine, a Ministarstvo zdravlja je mišljenja da povećanjem treba obuhvatiti sve zdravstvene radnike, a ne samo doktore medicine.

Kako se radi o dva predloga izmjena i dopuna istog zakona, a da su koeficijenti za utvrđivanje zarada zdravstvenih radnika utvrđeni Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost („Službeni list CG“, br. 30/16 i 9/20), mišljenja smo da bi trebalo da se održi preliminarni sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija, kako bi se predlozi razmotrili i utvrdio iznos novčanih sredstava koji će biti planiran i opredijeljen za ove namjene u Budžetu Crne Gore za 2021. godinu, sa finansijskim izvještajem i pokazateljima.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još