Mediji imaju značajnu ulogu u promovisanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom

 Mediji imaju značajnu ulogu u promovisanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom

Seminar “Uloga medija u promovisanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom”, koji je juče održan u Baru, okupio je predstavnike medija iz Bara i Budve koji su bili u prilici da se informišu i edukuju o tome kako da na prikladan način informišu javnost o temama vezanim za osobe sa invalidetetom, koje termine je poželjno da koriste, ali i kako da vijesti učine što dostupnijim ovoj kategoriji ljudi.

Sa predsjednikom Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselinom Joketićem i direktorom Biblioteke za slijepe Crne Gore, istaknutim aktivistom Božidarom Dendom, predstavnici medija razgovarali su o aktuelnim temama vezanim za antidiskriminacionu legislativu po pitanju pristupačnosti informacijama osobama oštećenog vida i razmijenili iskustva iz prakse.

Seminar je realizovan u okviru projekta “Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida” koji finansira Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, a koji za cilj ima podizanje nivoa svijesti ciljnih grupa i ukupne javnosti o značaju, potrebi i obavezi uvažavanja i dosljednoj primjeni svih zakonom zagarantovanih prava lica sa invaliditetom, na bazi nediskriminacije i jednakosti sa drugima.

Ciljne grupe su osobe sa oštećenim vidom koje imaju teškoće u pristupu informacijama u elektronskim i štampanim medijima, predstavnici medija i ukupna javnost.

“Kroz implementaciju ovog projekta za osobe sa oštećenim vidom želimo realizovati strateški cilj za oblast pristupačnosti na način da ohrabrimo sredstva informisanja i komunikacija da u što većoj mjeri obezbijede pristupačnost informacija licima sa svim oblicima invaliditeta. Seminar je imao za cilj da pruži dodatnu priliku za informisanje i edukaciju i da osigura pouzdan I prikladan način informisanja ciljne grupe u pristupačnom formatu”, kazao je Veselin Joketić, dodavši da će ovaj, dvanaestomjesečni projekat doprinijeti tome da informacije koje se plasiraju u medijima budu pristupačnije za osobe sa invaliditetom.

Božidar Denda istakao je da se u posljednjih petnaestak godina odnos ukupne javnosti u Crnoj Gori prema osobama sa invaliditetom mijenja, te da se iz svakodnevne upotrebe polako “izbacuju” termini koji su se ranije upotrebljavali poput “invalidi“, „hendikepirani“, „osobe sa posebnim potrebama“, „paraplegičari“, „slijepi“, „gluvi“, „distrofičari“…

“U našem narodu postoji poslovica ‘Možeš me nazivati loncem, samo me nemoj razbiti’. Ne bih se složio sa tim. Mislim da je odabir riječi od velikog značaja kada o osobama sa invaliditetom govorimo. Suština je u tome da se na prvom mjestu stavi ‘osoba’, a ne svojstvo te osobe, kako se ne bi ugrozio njen ljudski integritet i dostojanstvo. Izbor riječi koje koristimo kada govorimo o OSI govori o nama. Vjerujem da su se termini koji su ranije bili u upotrebi koristili iz najbolje namjere, ali to nijesu bila najsrećnija rješenja”, kazao je Denda.

Invalidnost, kako je naglasio, nije bolest, već ona nastaje kao posljedica nekog oboljenja ili na primjer, povrede.

Predstavnicima medija vodilja trebaju da budu međunarodna dokumenta, čija je potpisnica i naša država. Denda je podsjetio na Član 4. Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, u kom stoji da se “države potpisnice obavezuju da će osigurati i promovisati puno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom, bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti”.

Denda je predstavnicima medija savjetovao da prilikom izvještavanja uvijek u prvi plan stavljaju originalnost osobe sa invaliditetom i da na taj način nikada neće pogriješiti i dao im niz praktičnih savjeta kako da o osobama sa invaliditetom pišu.

Veselin Joketić istakao je da istraživanja u kojima su učestvovale osobe sa invaliditetom pokazuju da je radio ubjedljivo najpristupačniji medij ovoj kategoriji, te da osobe sa invaliditetom imaju niz primjedbi na rad crnogorskih televizijskih kuća.

“Na primjer, često u dnevnicima urednici ne kažu ime novinara koji je radio prilog, ili se ne najavi sagovornik. Mi smo se obratili predstavnicima medijskih kuća u Crnoj Gori i predstavili  rezultate i nadamo se da ćemo upravo ovim projektom ukazati na sve nedostatke”, zaključio je Joketić.

Pročitajte još