Luka Bar proširuje posao sa gigantima iz regiona, ne gube nadu i za izvoz žitarica

 Luka Bar proširuje posao sa gigantima iz regiona, ne gube nadu i za izvoz žitarica

Pomoćnik izvršnog direktora AD Luka Bar Deda Đelović za Portal Bar kaže da je Luka Bar na kursu za povratak na orginalan koncept – da bude jedna od uvozno/izvoznih luka velikih sistema iz gravitacionog područja.

Na osnovu ugovorenih poslova sa velikim sistemima iz Srbije, u Luci Bar očekuju u narednoj godini povećanje obima poslovanja i proširenje saradnje, prevashodno sa ginatima iz Smedereva i Bora. Cilj Luke Bar je da uzme učešće u pretovaru žitarica koje Srbija izvozi na inostrano tržište u količinama koje se mjere milionima tona. Svakako posao značajan ne samo za Luku, već i kompletnu crnogorsku privredu, je realizacija ugovora sa crnogorskom kompanijom “UNIPROM”, koja se obavezala da ove godine preko barske luke izveze 640.000 tona rude.
Đelović ističe da su za Luku Bar značajni svi korisnici, bez obzira na obim usluga koje im se pružaju. U godini koju karakteriše pandemija koronavirusa i sunovrat ekonomije na globalnom nivou, Luka Bar, uspjela je da održi kontinuitet posla, bilježi bolje poslovne rezultate nego lani, koji se ogledaju kroz povećanje pretovara za oko 9 % i veći dobitak od preko milion eura, zaključno sa septembrom.

Investioci ciklus po srednjoročnom razvojnom planu, vrijedan oko 10 miliona eura, se realizuje planiranom dinamikom. U prvih devet mjeseci ove godine po osnovu sklopljenih investicionih govora uplaćeno je preko 5.5 miliona eura. Plate zaposlenim u Luci Bar se izmiruju redovno i od jula u punom iznosu.


Najveći brod  koji je uplovio u Luku Bar od njenog osnivanja, u aprilu  ukrcano 110.000 tona boksita.Foto: B. Dabić

PortalBar: Luka Bar je jedana od rijetkih kompanija koja bilježi pozitivno poslovanje tokom pandemije koronavirusa. Kako ste uspjeli, ne samo da održite, već povećate obim posla i dobit?

Svakako zasluga je korisnika usluga. Njihova pouzdanost i poštovanje ugovora koje smo prošle godine potpisali, kada nije bilo ni naznaka krize i pandemije sa kojom smo se suočili. Zahvaljujući dobroj organizaciji i dobrom prilagođavanju realnim okolnostima Luka je uspjela da održi kontinuitet posla. Ni u jednom momentu nije dovedeno u pitanje da naši kapaciteti ne mogu odgovoriti zahtjevu korisnika. Sa jedne strane pouzadnost korisnika u skladu sa onim što su dogovorili, ugovorene obaveze i sa druge strane profesionalnost Luke, rezultirali su parametrima povećanja pretovara i prihoda. Napomenuću, i smanjenje troškova.

Portal Bar: Ovogodišnje poslovanje rezultiralo je ugovorima koje ste potpisali prošle i prethodnih godine sa poslovnim partnerima. Kakva je situacija za sledeću godinu, ima li novih, ugovora, novih tereta?
Nastavljamo saradnju sa dosadašnjim korisnicima usluga sa kojima smo ove godine u okvirima plana, i preko planiranog. Ohrabrujuće da prema najavama nekih poslovnih partnera , očekujemo i povećanje obima pretovara. Posebno bi apostrofirao dva ugovora kod kojih je očekivanje povećanja pretovara sasvim realno. To je ugovor sa komapnijom „HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL” DOO – Smederevo, koja upravlja Željezarom u Smederevu i  drugi ugovor sa bivšim rudarsko-topioničarskim basenom Bor kojim upravlja kineska kompanija, odnosno njihova kompanija u Srbiji “SERBIA ZIJIN BOR COPPER” DOO – Bor.


Đelović: Očekujemo u narednoj godini povećanje obima poslovanja i proširenje saradnje; Foto: Biljana Dabić

Portal Bar: Šta je konkretizovano ugovorima sa kompanijama iz Smedereva i Bora?

Ugovor sa „HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL” DOO – Smederevo podrazumjeva uvoz željezne rude za njihove potrebe preko Luke Bar.   Očekujemo da će ta saradnja da se proširi nadajmo se i na ostale proizvode, kako uvoza sirovina koje su neophodne za proizvodnju, tako i dijela izvoza njihovih gotovih proizvoda iz njihovog proizvodnog asortimana iz Smedereva preko Luke Bar za  tržišta Evrope i dalja odredišta .

Kad je u pitanju kompanija iz Bora tu se radi o uvozu i izvozu bakarnog koncentrata, o očekivanom izvozu bakarne rude i nadamo se vrlo brzo da ćemo uskoro krenuti i sa njihovim  gotovim proizvodima koji bi išli na ino tržišta preko Luke Bar. 

Tu se radi o velikim sistemima koji imaju različite domene poslovanja, ti potencijali saradnje su ogromni. Intenzivno smo u komunikaciji sa njima i već ono što smo prošle godine započeli, u ovoj nastavili,  očekujemo u narednoj godini povećanje obima poslovanja i proširenje saradnje – to bi  bio jedan od najvećih potencijala našeg u narednim godinama    

Svakako, za Luku Bar značajni svi korisnici, bez obzira na obim usluga koje im se pružaju.

Portal Bar- Imate li saznanja kada bi kompanija iz Smedereva mogla početi izvoziti gotove proizvode preko Luke Bar?

U ovom momentu je izvjesno povećanje uvoza sirovina za Smederevo, dok kod segmenta izvoza predstoji usaglašavanje. Dosadašnje komunikacije su pokazale obostranu zainteresovanost. Ohrabrenje je za nas što postoji njihovo interesovanje za taj segment saradnje sa Lukom Bar. Detalje treba usaglasiti.


Luka Bar ne gubi nadu za izvoz žitarica sa srpskih žitnica

Portal Bar: Izvoz žitarica iz Srbije preko Luke Bar ranije je često najvaljivan i ovaj posao okarakterisan je iz Privrednih komora kao mogućnost “jačanja ekonomskih veza Crne Gore i Srbije”. Međutim, robe sa srpskih žitnica koje se mjere milionima tona, Srbija izvozi preko rumunske luke Konstanca –  oko 2,5 miliona tona žitarica. Koliko je realno izvodljivo da se određene količine pšenice iz Srbije  preusmjere i izvoze preko  Luke Bar?

Imamo li u vidu kolike količine žitarica Srbija izvozi na godišnjem nivou,  nekoliko godina unazad možemo reći , da nema pretovara žitarica u Luci Bar, ukoliko se uzmu u obzir kapaciteti.  Iskazano u količinama koje su pretovarene to je  neznatno. Pokazatelji u poslednje tri-četri godine  uopšte nisu ohrabrujući. Postoji kontinuirana komunikacija sa najvećim izvoznicima, ali ona nije rezultirala konkretnim ugovorima. U Luci Bar, nadu ne gubimo.

Portal Bar: Šta, po Vašem mišljenju,  rumunskoj luci Konstanca daje prednost u odnosu na Luku Bar osim realno bolje drumske i željezničke povezanosti sa Vojvodinom? Cijene ?

Definitivno je da se ne radi o jednom parametru. Ako se govori o cijenama, u prošloj godini je bilo dosta aktivnosti uz podršku privrednih  komora Crne Gore i Srbije, cijene su dovedene do nivoa koji je kako je konstatovano, konkurentne. Međutim, jedan od vidljivijih razloga je što su u ranijem periodu neki od najvećih izvoznika žitarica iz Srbije izgradili svoje silose u luci Konstanca. Po prirodi stvari, na žalost sa aspekta Luke Bar, ta roba se logično usmjerava ka luci Konstanca.  Ima i logističkih stvari. Činjenica je  da se  izvoz iz Srbije mjeri milionima tona. Cilj luke Bar je da uzme učešće u tom poslu i osnova takvog cilja  je činjenica da imamo silos kapaciteta 30.000 tona. Znači, postoje tehničke mogućnosti za sve vrste operacija- prijem vagona iz kamiona, iz broda, oprema…tehnološki je to adekvatno.  Ovo je jedan od bitnih zadataka za budući period da se taj potencijal iskoristi

Portal Bar: Luka Bar počela je pretovar kontejnera. Za luke kontejnerski pretovar je i najprofitabilniji. Kakvi su parameri po pitanju pretovara kontejnera?

Luka Bar od druge polovine prošle godine je počela sa pretovarom kontejnera, nakon što je potpisala  Aneks 4 Ugovora o korišćenju Morskog dobra. U ime države ugovor je potpisala Lučka uprava CG. Ono što je karakterisalo zadnji kvartal prošle i za devet mjeseci ove godine, je pretovar kontejnera, ali samo  u domenu onih koji su vezani za kapacitete kojima Luka Bar raspolaže, prije svega skladište opasnih materija sa kojima Luka Bar upravlja i za sada, u ovom periodu,  pretovar je bio vezan za to. Formalna osnova da Luka Bar može raditi pretovar kontejera i određeni broj  investicija koje su realizovane u ovom periodu doveli su do toga da Luka Bar značajno  poveća svoje mogućnosti, tehnološku sposobnost i u domenu pretovara kontejnera. 

U septembru je uvedena u eksplataciju druga mobilna dizalica koja uspješno može biti angažovana i na pretovaru kontejnera tako da zahvaljujući sa jedne strane eliminaciji formalno-pravnih neodređenosti i sa druge strane investicije koje su unaprijedile tehničke mogućnosti, Luke Bar u domenu pretovara kontejnera,  intenzivno radi na varijantama kako bi taj potencijal valorizovala.

Mobilna dizalica od septembra u ekplataciji

Portal Bar: Za vlasnike roba, jako je važno “dobro vrijeme prevoza”. Koliko će značiti sjutra za Luku Bar  auto-put, nadamo se uskoro  bolja, odnosno brža  željeznica koja bi Bar povezala sa regionom?

Definitivno da hoće. Auto-put svakako, a jednako važno,  možda još važnija ta očekivana modernizacija pruge od Bara do Beograda će dati doprinos toj osnovi da se unaprijedi tržišna  pozicija Luke. Naravno to je jedan od pokazatelja koji determinišu koliko se u nekoj luci radi, čitav niz parametara utiče na rad i pozicioniranost jedne Luke. Realizacijom kapitalnih infrastrukturnih projekata konačno će se doći do pozicije da povoljna geografska pozicija Luke Bar o kojoj stalno govorimo dođe do punog izražaja.

U sadašnjoj  situaciji kada veze sa zaleđem nisu na potrebnom nivou adekvatnosti, onda i ta početna prednost gubi na izvornom potencijalu da utiče na poziciju luke Bar. Direktan odgovor na pitanje – boljom drumskom i željezničkom infrastrukturom pozicija Luke Bar će biti mnogo bolja. 


Plate redovne, od jula u punom iznosu

Portal Bar – Na početku epidemije menadžment je napravio dogovor sa oba, reprezentativna, Sindikata Luke Bar, prilagodili ste se novonastaloj situaciji, i s proljeća su  korigovane  plate zbog tadašnje neizvjesnosti poslovanja. Plate zaposlenih su smanjene  na tromjesečnom nivou oko 15 %. Da li plate izmirujete redovno i kako ih obračunavate poslednjih mjeseci kada imate stabilno i bolje poslovanje? 

Krajem marta se nije moglo predvidjeti kakav će razvoj dešavanja biti zbog pandemije korona virusa. U drugoj polovini marta menadžment  Luke Bar je napravio dogovor sa oba sindikata. Tada nije bilo jasno da li ćemo uspjeti da održimo planirani obim posla, kako će se stvari razvijati, hoće li infekcija u nekom negativnom scenariju korisnika, ili Luku, onemogućiti da funkcioniše…Srećom na polovini godine pokazalao se da negativni scenariji nisu došli do izražaja, te da su pretovar i ostale aktivnosti realizovane u skladu sa planom. Od jula plate isplaćujemo u punom iznosu i redovno.

Praksa je da na kraju mjeseca imamo zajednički sastanak menadžmenta i čelnika sindikata, razmatraju se parametri poslovanja ukupni parametri i donosi odluka o plati. Do sada je sve u skladu sa planom

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja