Leković: Barski vodovod nezakonito zaposlio odbornika DPS-a pa informacije o zaposlenju označio „državnom tajnom“?

 Leković: Barski vodovod nezakonito zaposlio odbornika DPS-a pa informacije o zaposlenju označio „državnom tajnom“?

Foto: Demokratska Crna Gora

„Sumnjajući da je zaposlenje Božidara Jankovića, odbornika DPS-a i predsjednika mladih te stranke u Baru, u doo „Vodovod i Kanalizacija“ Bar protivzakonito i sa elementima korupcije koji ukazuju na postojanje sukoba interesa, objelodanjujemo saznanja do kojih smo došli“, saopštio je Momčilo Leković, odbornik Demokrata u SO Bar.

„Naime, na sajtu ovog preduzeća čiji je osnivač SO Bar, nalazio se  spisak zaposlenih u kojem je pisalo da izvršni direktor doo „Vodovod i Kanalizacija“ Bar u svom kabinetu ima čak tri savjetnika, iako akt o sistematizaciji predviđa samo jednog izvršioca na mjestu savjetnika. Po skorašnjim informacijama sa sajta ovog preduzeća, jedan od troje savjetnika jeste i aktuelni odbornik DPS-a, sa platom od skoro 1000 eura“, navodi se u saopštenju Lekovića.

Kako Zakon o sprečavanju korupcije  propisuje da “Javni funkcioner ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica”, postavlja se, kaže Leković, opravdano pitanje da li je savjetnik izvršnog direktora ovog preduzeća samim tim i član menadžmenta, odnosno da li je odbornik Janković kao javni funkcioner prekršio Zakon?

„U prilog toj činjenici može stajati nekoliko razloga. Prije svega, savjetnik izvršnog direktora (kako se vidi u aktu o sistematizaciji ovog preduzeća) aktivno učestvuje u radu preduzeća,  kroz koordinaciju i praćenje rada sektora i drugih unutrašnjih organizacija društva, koordinira u izradi izvještaja o radu i programu društva, ali učestvuje i u radu Kolegijuma izvršnog direktora. Sumnja se pojačava ako se pritom naglasi da se ti isti finansijski izvještaji i programi koje sastavi ovo preduzeće, šalju osnivaču odnosno Skupštini opštine i njenim odbornicima na odlučivanje,  Skupštini u kojoj je Janković istovremeno i odbornik, u kojoj raspravlja, odlučuje odnosno glasa“, navode u saopštenju Lekovića dodajući 

„Putem slobodnog pristupa informacijama obraćao sam se više puta preduzeću, pa sam se tako 25. oktobra obratio tražeći direktnu informaciju o tome ko obavlja funkcije savjetnika izvršnog direktora preduzeća i od tada se počinju dešavati najblaže rečeno “čudne stvari”. Naime, u odgovoru dobijam informaciju da u preduzeću rade 2 savjetnika izvršnog direktora, od kojih su oba svoj posao zasnovala na osnovu preraspoređivanja i bez javnog konkursa. Ni jedan od njih nije  Janković, odbornik DPS-a. Istovremeno baš u tom trenutku sa sajta Jankoviću „misteriozno nestaje“ titula savjetnika izvršnog direktora, odnosno Janković baš u tom trenutku na osnovu informacija sa sajta postaje nižerangirani savjetnik direktora tehničkog sektora.“

Kako bi dobio informaciju o tome kome je Janković savjetnik, a i kako bi izbjegli eventualne zabune, 03.11.2020. godine obratio se, navodi Leković, preduzeću sa novim zahtjevom da mu dostave informacije o tome ko obavlja poslove savjetnika tehničkog direktora, kada je izabran, sa naglaskom na raspisivanje javnog oglasa odnosno konkursa.

Foto: Demokratska Crna Gora

„Ovaj zahtjev, doo “Vodovod i Kanalizacija” Bar odbija prvo obavještenjem, a kasnije na moj zahtjev i Rješenjem, pravdajući odbijanje zaštitom podataka o ličnosti, a kako stvari stoje sve sa namjerom da prikrije činjenicu da javnog oglasa  za povlašćenog odbornika DPS-a Jankovića nije bilo, a čije se informacije u vezi sa zaposlenjem očigledno smatraju “državnom tajnom”, iako se napominjem radi o javnom funkcioneru. Činjenica da je Janković bliski partijski kolega izvršnog direktora Vodovoda ali i Predsjednika opštine, te da su sva trojica sa iste izborne liste koju je predvodio Raičević, onda sve to dodatno pojačava sumnju da je došlo do  kršenja propisa odnosno da je došlo do nepotizma i nezakonitog zapošljavanja odbornika Demokratske partije socijalista“, saopštio je Leković.

Foto: Demokratsk Crna Gora

„Napominjem da je za kategorije poslodavaca, kao što su: javna preduzeća, odnosno privredna društva, javne ustanove i druge javne službe, čiji je osnivač ili većinski vlasnik država, odnosno jedinica lokalne samouprave, predviđena obaveza javnog oglašavanja. U ovom slučaju, javni oglas predstavlja konstitutivni element zasnivanja radnog odnosa, što znači da nepoštovanje ove obaveze ima za posljedicu nezakonitost radnog odnosa“, piše u saopštenju koje potpisuje Leković.

Očekuju, naglašava, „da ovo preduzeće pojasni građanima, na osnovu čega je javnom funkcioneru vladajuće partije dodijeljena plata od skoro 1000 eura, odnosno da li je u ovom preduzeću kojim gazduje upravo ova vladajuća partija, ikada bio raspisan neki javni oglas ?“

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja