Korak ispred konkurencije – Prva u Crnoj Gori, u Baru registrovana specijalizovana firma za UX dizajn

 Korak ispred konkurencije – Prva u Crnoj Gori, u  Baru registrovana specijalizovana firma za  UX dizajn

Prva firma u Crnoj Gori koja nudi usluge UX dizajna, konsaltinga i analitike registrovana je u Baru. Evolux d.o.o. je usko specijalizovana firma za pružanje usluga UX dizajna, to jest kreiranja sajtova, aplikacija i online radnog okruženja u kojem će se korisnici lako snalaziti.

Inovativnu ideju obrazloženu u biznis planu Vladimira Đurovića podržala je Opština Bar bespovratnim sredstvima kroz Program podsticaja preduzetništva.

Prema navodima Đurovića, ovaj posao je „green field” investicija koncipirana na principu održivog rasta.

„Za razliku od klasičnog dizajnerskog procesa koji je uglavnom rezultat lične vizije dizajnera na bazi zahtjeva vlasnika proizvoda, UX dizajn je proces kreiranja novih proizvoda, ili unapređenja postojećih koji je primarno fokusiran na potrebe, očekivanja, želje i zahtjeve korisnika. Primjenom principa UX dizajna omogućavamo da proizvodi i usluge evoluiraju kako bi u uslovima dinamičnih promjena na tržištu bili korak ispred konkurencije i privlačni korisnicima”, objašnjava Đurović, doktorant političkih nauka, koji je 15 godina u IT biznisu.

Najpopularniji sajtovi na svijetu su laki za korišćenje, a za to je zaslužan UX dizajn. Razvojem interneta, online prodavnica, interaktivnih sajtova i brojnih programa stvorila se potreba da se korisničko iskustvo prenese u digitalnu formu. Ovaj pristup je u osnovi poslovne politike uspješnih kompanija poput Apple-a, Google-a, Amazona, AirBnb… Iako jedna od najmlađih IT oblasti, UX dizajn je trenutno na globalnom tržištu najtraženije i najplaćenije IT zanimanje.

Internacionalbi tim u firmi Evolux

U Crnoj Gori, navodi Đurović, nedostaje kadar za ovaj posao, pa je većinu saradnika angažovao iz inostranstva.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još