Koliko je suđenja odgođeno zbog štrajka advokata

 Koliko je suđenja odgođeno zbog štrajka advokata

Zbog štrajka advokata u Sudu za prekršaje u Budvi tokom prethodne sedmice odgođena je četvrtina suđenja, saopšteno je iz tog suda. Sud za prekršaje u Budvi tokom pokriva odjeljenja u Ulcinju, Baru, Kotoru i Herceg Novom.

 “Iako je u prekršajnim postupcima, zbog same prirode predmeta, broj opunomoćenih advokata manji u odnosu na ostale sudove prvog stepena, sama brojnost prekršajnih predmeta u radu utiče na postizanje efikasnosti rada sudija. Upravo će obustava rada advokata ukoliko bude potrajala dodatno opteretiti efikasnost rada suda, znajući da je situacija sa pandemijom virusa Covid 19 značajno narušila pomenutu efikasnost, ali i normalno funkcionisanje suda kao cjeline u proteklom periodu”, saopšteno je iz  Sudu za prekršaje u Budvi.

 Iz Suda za prekršaje navode da su  prethodne sedmice i dvoje sudija odjeljenja u Baru bili  opravdano odsutni.

Crnogorska Advokatska komora (AK) stupila je zvanično u štrajk zbog nezadovoljstva novim Zakonom o fiskalizaciji, tražeći da se advokatska djelatnost izuzme iz njegove primjene, saopšteno je iz te organizacije.

U Uputstvu za postupanje advokata, Advokatska komora naložila je svim advokatima da tokom štrajka ne ulaze, niti borave u prostorijama sudova, tužilaštava, policije ili državnih organa, po bilo kojem osnovu.

Advokati su, na vanrednoj sjednici održanoj u prošli četvrtak, odlučili da obustave pružanje pravne pomoći na cijeloj teritoriji Crne Gore, sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.

„Tokom obustave rada advokati neće pristupiti ročištima sudova, neće pristupiti tužilaštvu i neće postupati u istražnim i drugim postupcima i neće pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima“, piše u uputstvu.

Prema navodima uputstva Advokatske komore, tokom obustave rada advokati mogu podnositi tužbe, žalbe i druga pravna sredstva i akta kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava klijenata iili zastarom.

„Odredbom člana 89 stav 1 tačka četiri Statuta Advokatske komore, utvrđena je kao teža povreda dužnosti advokata neizvršavanje odluka Advokatske komore„, navodi se u Uputstvu i dodaje da je odluka. o stupanju u štrajk dostavljena svim advokatima, sudovima i tužilaštvima, kao i ministarstvima pravde i finansija.

Advokatska komora je, pored ostalog, ocijenila da na ovaj način advokatura brani dostojanstvo, samostalnost i nezavisnost na kojima se temelji postojanje te profesije, dok je Ministarstvo finansija, nakon neuspjelih pregovora, prošle nedjelje saopštilo da nema mogućnosti izmene Zakona i da on mora biti jednak za sve.

Advokatska komora je, pored ostalog, ocijenila da na ovaj način advokatura brani dostojanstvo, samostalnost i nezavisnost na kojima se temelji postojanje te profesije, dok je Ministarstvo finansija, nakon neuspjelih pregovora, prošle nedjelje saopštilo da nema mogućnosti izmene Zakona i da on mora biti jednak za sve.

Iz Ministarstva finansija je sredinom prošle nedjelje, nakon neuspješnih pregovora sa AK, saopšteno da nisu moguće izmene Zakona o fiskalizaciji i da on treba da bude jednak za sve.

“Država je uradila sve da se olakša primjena zakona, a uzimajući u obzir sve dosadašnje aktivnosti i da je dio ovih obveznika već prešao na ovaj sistem, ne postoje opravdani i održivi argumenti, niti mogućnosti za izmjenu propisa u smislu izuzimanja ove djelatnosti iz predmetne zakonske norme”, naveli su iz Ministarstva finansija.

Vlada Crne Gore saopštila je da je odluka Advokatske komore o obustavi pružanja pravne pomoći advokata “bez utemeljenja u pravnom sistemu Crne Gore”, ohrabrujući advokate koji nijesu dali saglasnost za obustavu rada da nastave redovne aktivnosti.

Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, koji je stupio na snagu u avgustu 2019, počela je 1. januara 2021, uz uvodjenje dodatnog petomjesečnog roka za prelazak na sistem elektronske fiskalizacije.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još