I Crna Gora traži od Rusije da oslobodi Navaljnog

 I Crna Gora traži od Rusije da oslobodi Navaljnog

Foto: BETA, AP

Crna Gora je potpisnica zajedničke izjave Savjeta za ljudska prava kojom se poziva Ruska Federacija na trenutno i bezuslovno puštanje Alekseja Navaljnog i svih osoba nezakonito ili samovoljno lišenih slobode, piše Pobjeda.

U izjavi, koju je potpisalo još 45 zemalja, izražava se zabrinutost zbog pogoršanja stanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u Ruskoj Federaciji

„Hapšenje Navaljnog i naknadno izricanje kazne zasnivalo se na prethodnoj presudi koju je Evropski sud za ljudska prava proglasio proizvoljnom i očigledno nerazumnom. To se dogodilo u kontekstu pokušaja da se otruje ovaj ruski državljanin, a da taj događaj još uvijek nije pravilno istražen i vjerodostojno objašnjen. Štaviše, 16. februara 2021. godine Evropski sud za ljudska prava donio je privremenu mjeru sa trenutnim dejstvom, tražeći od ruske vlade da pusti g. Navaljnog. Sud je uzeo u obzir prirodu i obim rizika za njegov život, što se vidi u svjetlu ukupnih okolnosti. Ovi postupci ruskih vlasti, uključujući i pravosuđe, neprihvatljivi su i politički motivisani. Oni su u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Rusije o ljudskim pravima, uključujući pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti i pravo na pravično suđenje, proglašeno u brojnim instrumentima međunarodnog prava o ljudskim pravima – uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Evropsku konvenciju ljudskih prava, čija je potpisnica Ruska Federacija“, kaže se u izjavi.

Zemlje potpisnice su zabrinute i zbog velikog broja proizvoljnih hapšenja demonstranata koji su izrazili podršku Navaljnom u mnogim ruskim gradovima.

„Sveukupni razvoj događaja u vezi sa hapšenjem, zatvorom i ugnjetavanje njegovih saveznika i pristalica opipljiv su dokaz smanjenja djelovanja civilnog društva u Ruskoj Federaciji, uključujući branitelje ljudskih prava i nezavisne predstavnike medija. Najoštrije osuđujemo ove akcije koje koriste državna oruđa za napad na nezavisne medije i civilno društvo i za utišavanje glasova protivnika. Izražavamo posebnu zabrinutost u vezi sa nedavnim zakonodavnim izmjenama i ustavnim promjenama koje dodatno ograničavaju prava i slobode. Pozivamo ruske vlasti da poštuju svoje obaveze prema međunarodnom zakonu o ljudskim pravima, jer članovi izabrani u Savjet moraju poštovati najviše standarde u promociji i zaštiti ljudskih prava“, stoji u izjavi koja je potpisana u okviru 46. sjednice Savjeta za ljudska prava.

Na spisku država potpisnica nalaze se i Sjeverna Makedonija, Albanija, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Velika Britanija i SAD.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još