Gvozdenović: Poštovanje kućnog reda u stambenim zgradama obaveza stanara

 Gvozdenović: Poštovanje kućnog reda u stambenim zgradama obaveza stanara

Skupština Opštine Bar usvojila je odluku o kućnom redu u stambenim zgradama kojom je propisan red u stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama u etažnoj svojini na teritoriji barske opštine, podsjećaju iz Opštine Bar.

Pod kućnim redom, kako pojašnjava sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Vesko Gvozdenović, podrazumijevaju se prava i obaveze stanara zgrade radi omogućavanja nesmetanog stanovanja i pravilnog korišćenja posebnih djelova zgrade, zajedničkih djelova zgrade, instalacija i uređaja koji pripadaju zgradi, održavanje čistoće, reda i mira u zgradi.

„Shodno ovoj odluci, stanari su dužni da se pridržavaju kućnog reda, među kojima je obaveza redovnog održavanja ulaza, stepeništa, zajedničkih hodnika i dvorišta zgrade, a precizirano je i vrijeme odmora, u periodu od 15,00 do 17,00 časova i od 22,00 do 06,00 časova, kada se stanari moraju ponašati na način koji obezbjeđuje mir i tišinu u zgradi“, objašnjava Vesko Gvozdenović, sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine u Opštini Bar.

„Radi zaštite od požara u stambenim zgradama i prostorijama koje imaju ugrađenu protivpožarnu zaštitu uređaji (hidranti, aparati i sl.) se moraju održavati u ispravnom stanju, kao i redovno održavati i čistiti dimnjaci.Nije dozvoljeno na ulazima, prilazima, hodnicima, holovima i stepeništu zgrade ostavljati predmete koji mogu ometati prolaz, uzrokovati nezgode ili narušiti izgled i čistoću, a zabranjeno je prljanje ili na bilo koji način oštećivanje zidova, vrata, prozora, uređaja i drugih djelova zgrade”, dodaje Gvozdenović.

Ovom odlukom propisana je i zabrana držanja stvari na terasama, lođama i balkonima koje narušavaju izgled zgrade, zabrana bacanja ili stavljanja otpada ili nečistoće po stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, uređajima u zgradi i u dvorištu, kao i niz drugih prava i obaveza vezanih za nesmetano stanovanje etažnih vlasnika.

Upravnik stambene zgrade dužan je da na vidnom mjestu u zgradi istakne ovu odluku, izvode iz propisa kojim se uređuju uslovi i način držanja kućnih ljubimaca kao i propisa o mjerama zaštite od požara. Obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad sprovođenjem ove odluke vršiće Komunalna policija.„Pozivamo građane da poštuju Odluku, formiraju Skupštine etažnih vlasnika i u najboljem duhu organizuju zajedničko življenje u objektima kolektivnog stanovanja i tako izbjegnu eventualne sankcije koje ova odluka propisuje“, poručuje Gvozdenović.

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama objavljena je na web sajtu Opštine Bar, a građani je mogu dobiti i u Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još