Građani za struju duguju skoro 119 miliona eura

 Građani za struju duguju skoro 119 miliona eura

Dugovanja prema EPCG na kraju 2020. iznosila su oko 176 miliona eura, što je oko 10 miliona više u odnosu na godinu ranije.

Crnogorski građani na kraju novembra 2020. za struju su dugovali skoro 119 miliona eura, što je oko tri miliona više u odnosu na godinu ranije, saopšteno je Portalu RTCG iz EPCG.

“Potrošači iz kategorije domaćinstva na 30.11.2020. godine duguju 118.912.324,66 eura (2019. u istom uporednom periodu 115.720.154,58 eura), a potrošači iz kategorije ostala potrošnja 57.174.482,51 eura (u uporednom periodu 2019. godine 49.970.179.88 eura)”, saopšteno nam je iz EPCG.

Kažu da je 2020. bila je izazovna za poslovanje svih privrednih subjekata u cijelom svijetu pa tako i za EPCG i FC Snabdijevanje.

“Imajući u vidi vanredne epidemiološke uslove i njihov uticaj na funkcionisanje privrede i stanovništva kao i kontinuirano prilagođavanje novonastalim situacijama, moramo biti zadovoljni postignutim rezultatima. U okruženju koje je nametnula pandemija kovid-19, maksimalno zalaganje naših zaposlenih rezultiralo je da zaključno sa novenbrom 2020. godine ostvareni procenat naplate u odnosu na plan iznosi 96%, a 94,5% u odnosu na
fakturisani iznos”, poručuju iz EPCG.

Za tri godine neto dobit od oko 100 miliona eura

EPCG je u 2020. godini poslovala u, kako poručuju iz kompanije, ekonomskom okruženju punom izazova.

“Izazovi su bili veliki i teški ali smo ispunili našu glavnu obavezu – sigurno i uredno snabdijevanje kupaca električne energije u Crnoj Gori. Situacija sa koronavirusom usporila je i negativno uticala na poslovanje energetskog sektora. No i pored izuzetno teških uslova ispunili smo definisane ciljeve kako u snabdijevanju tako i u proizvodnji i trgovini elektičnom energijom, a EPCG je na kraju još jedne uspješne godine”, poručuju iz kompanije.

EPCG je, kako kažu, u posljednje tri godine ostvarena neto dobit od oko 100 miliona eura.

“Zajedno sa preduzećima u svom većinskom vlasništvu, u tom periodu po osnovu poreza, prireza i raznih drugih naknada u državni budžet EPCG je uplatila oko 260 miliona eura”, podaci su EPCG.

Za kapitalne investicije potpisali ugovore od 130 miliona eura

Prije tri godine, EPCG je, kako podsjećaju, promijenila stategiju i koncept razvoja, te su kroz investicioni ciklus definisali diversifikaciju proizvodnje i kontinuirano povećanje učešća obnovljivih izvora energije u proizvodnji.

“Uveliko sprovodimo petogodišnji investicioni ciklus tako da smo za kapitalne investicije potpisali ugovore vrijedne 130 miliona eura a izvjesno je i potpisivanje ugovora vrijednih oko 45 miliona eura za modernizaciju HE Perućica ukjljučujući i ugradnju agregata broj 8. Pokrenuli smo projekte izgradnje solarne elektrane „Briska gora“ kao i vjetro parka „Gvozd“ a već smo dobili povoljne uslove, u preliminarnoj ponudi od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za finasiranja tog projekta. U potpunosti smo rekonstruisali elektrane „Glava zete“ i „Slap Zete“, poručuju iz EPCG.

U toku su strateški projekti revitalizacije i modernizacije proizvodnih kapaciteta dvije velike hidroelektrane, kažu u EPCG.

U HE „Perućica“, u posljednje tri godine, uspjeli su, kako kažu, da revitalizuju pet od ukupno sedam generatora te da zamijene dva od planiranih pet transformatora.

“Naredne godine slijedi kapitalna rekonstrukcija još dva generatora, a vjerujem da ćemo već tokom 2021. uspjeti da zamijenimo i preostala tri trafoa. Projekte realizujemo kako iz sopstvenih sredstava tako i iz kreditnog aranžmana sa njemačkom KfW bankom od 33 miliona eura. Planirali da odemo i korak dalje i konačno realizujemo projekat ugradnje osmog agregata u HE „Perućica“, zašto postoje svi potrebni uslovi a ta investicija vrijedna je oko 24 miliona eura. Takodje, radimo na revitalizaciji i građevinskog dijela sistema HE „Perućica“ dok smo rekonstruisali i zgradu elektrane”, saopšteno nam je iz EPCG.

Značajan posao odrađen je, kako dodaju, i u HE „Piva“, gdje su, u saradnji sa njemačkom razvojnom bankom, 2018. počeli implementaciju projekta druge faze rekonstrukcije i modernizacije HE „Piva“, vrijedan 10,3 miliona eura.

“Uspješno je odrađena i kapitalna rekonstrukcija prva dva agregata, a nedavno smo potpisali i ugovor o revitalizaciji posljednjeg, agregata A3. Rekonstuisan je sistem klimatizacije eletrane i uradjen najduži lift u evropi u oknu brane. Takodje, renoviran je samacki hotel u Pluzuima, uradjena prva faza kržune saobracajnice u gradu, rekonstruisana upravna zrada HE „Piva“ dok se trenutno završava zastitna galerija na ulazu brane”, ističu u EPCG.

Odrađen ogroman posao

Odrađen je, kako ističu, ogroman posao čime će odbezbijediti sve potrebne uslove da proizvodni objekti funkcionišu u skladu sa potrebama i zahtjevima 21.vijeka.

Počela je i realizacija ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka TE „Pljevlja“, koja će EPCG dominantno finansirati iz sopstvenih sredstava.

“Sprovodi se i projekat fazne rekultivacije na deponiji pepela i šljake na Maljevcu. Projekat je vrijedan oko 20 miliona eura, a na dijelu deponije radovi se već privode kraju. Nakon zavšetka projekta Pljevlja će na raspolaganju imati uređeni park površine preko 600 hiljada metara kvadratnih, sa preko 45 hiljada sadnica a biće izgrađena i biciklistička i trim staza, postavljen parkovski mobilijar, klupe za odmor i sve ostalo što sadrže savremeno uređeni parkovi”, poručuju iz EPCG.

U decembru EPCG dobila je preliminarnu ponudu od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finasiranja projekta izgradnje vjetroelektrane „Gvozd“.

Kada je riječ o solarnoj elektani “Briska Gora” i taj projekat, kako dodaju, ide planiranom dinamikom.

“Ugovori o priključenju na mrežu i PPA između konzorcijuma i Vlade CG su u fazi pregovora. Vlada je donijela Odluku o donošenju izmjena i dopuna PUP-a Ulcinj čime su se stvorili prostorno-planski uslovi za početak realizacije ugovora koji se odnosi na izgradnju faze I. Dakle, planirana je izgradnja elektrane po fazama i to prva faza sa minimalnom instalisanom snagom od 50 MW, u roku od 18 mjeseci i druga do ukupno planirane instalisane snage solarne elektrane veće od 200 MW, u roku od 36 mjeseci, od dana potpisivanja Ugovora. Ukupna vrijednost obje faze projekta procijenjena je na oko 211 miliona eura”, poručuju iz EPCG.

Zbog pandemije 1.547.131 subvencija i brojne povoljnosti

EPCG je od aprila do septembra, zbog pandemije, odobrila 1.547.131 subvencija za potrošače iz kategorije domaćinstva, korisnike socijalne pomoći i ranjive kupce. Uz subvencije Vlade, i te subvencije EPCG, kupcima su bili umanjeni računi od 50 do 100 odsto.

“EPCG u kontinuitetu sprovodi aktivnosti koje pružaju olakšice pri plaćanju računa domaćinstvima koji redovno izmiruju svoje obaveze, prije svega tu je popust od 13% na aktivnu energiju za članove Zlatnog tima, odnosno 5% za ostale redovne platiše, takođe i razne druge beneficije kao što je učšće u nagradnim igrama. EPCG je sa kompanijom Mastercard, u julu sprovela akciju u kojoj su sva domaćinstva koja su račun platili putem on line servisa EPCG i uz Mastercard karticu ostvarili određeni popust, a to je uradila čak 9.000 domaćinstava”, poručuju iz EPCG.

Za domaćinstva koja duguju, priključenje akciji Podijelimo teret, nudi otplatu duga po povoljnim uslovima, u fiksnim mjesečnim ratama od 20 eura, bez daljeg obračuna zatezne kamete i isključenja sa mreže.

U osmom ciklusu ove akcije, u godini pandemije, uslov za pristupanje akciji je bio da su uplaćena dva, umjesto tri, posljednja računa.

Za korisnike iz kategorije ostala potrošnja, akcija Za čist račun 2 nudi otplatu 30% duga u narednih 3 godine, takođe u fiksnim mjesečnim ratama, bez daljeg obračuna zatezne kamate i isključenja sa mreže, uz uslov da je plaćen samo poslenji račun.

“Takođe, omogućili smo potrošačima da putem našeg portala plaćaju račune bez troškova provizije. Osim našeg portala, zaključenjem ugovora sa skoro svim bankama u Crnoj Gori, EPCG je omogućila da kupci i preko njihovih portala i putem trajnih naloga, a bez dodatnih troškova provizije, mogu izvršiti uplate računa za električnu energiju”, poručuju iz EPCG.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još