Građani nesavjesno odlažu otpad, ugrožen redovan odvoz komunalnog otpada

 Građani nesavjesno odlažu otpad, ugrožen redovan odvoz komunalnog otpada

Iz DOO Komunalne djelatnosti Bar apeluju na građane da se uzdrže od loših navika i nepropisnog odlaganja otpada, a na institucije u čijoj je nadležnosti Odluka o komunalnom redu da sankcionišu i kazne svaki vid nepoštovanja Odluke, nakon evidentnog odlaganja kabastog i drugog otpada pored kontejnera u više djelova u gradu.

„Posljednjih dana suočeni smo sa velikim količinama kabastog otpada koji se nalazi pored kontejnera, što je posljedica nepoštovanja našeg rada od strane određenog broja građana, koji šut, zeleni otpad, stari namještaj, grane od rezidbe kamionima odlažu pored kontejnera, čime je direktno ugrožen redovan odvoz komunalnog otpada. Kako je sezona proljećne rezidbe u toku apelujemo na institucije u čijoj je nadležnosti Odluka o komunalnom redu da sankcionišu i kazne svaki vid nepoštovanja Odluke. Usljed velikih količina nekontrolisano odloženog otpada, obavještavamo građane da ćemo u narednih deset dana čistiti ove lokacije po prioritetima, pa ovim putem molimo građane da se uzdrže od loših navika i nepropisnog odlaganja otpada“, saopštili su iz Komunalnih djelatnosti grada Bara.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još