Formiran Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bar, Anita Radulović na čelu

 Formiran Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bar, Anita Radulović na čelu

Opština Bar formirala je Savjet za ekonomski razvoj koji ima za cilj kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investitora, saradnju sa lokalnom privredom i identifikovanje izazova i potencijala barske ekonomije u najboljem interesu razvoja ekonomske i poslovne aktivnosti kroz koje će građani Bara biti omogućen bolji i viši kvalitet života i pružene veće šanse za poslovanje i rad, saopšteno je iz Opštine Bar.

„Opština kao servis građana i lokalne zajednice želi da zauzme proaktivnu ulogu u ostvarenju svih razvojnih potencijala i da kao aktivni učesnik u društveno-ekonomskim procesima ohrabri i omogući svima unapređenje konkuretnosti, jačanje poslovnih kapaciteta, kreiranje lokalnih razvojnih politika ali i eliminsanje biznis barijera kroz direktno učešće privrednika u procesima kreiranja odluka“, saopšteno je ovim povodom.

Zadaci ovog Savjeta biće usmjereni i na identifikovanje potreba za rješavanje problema poslovne zajednice, radi podsticanja razvoja privrede ali i animiranje zajednice da učestvuje u kreiranju strateških razvojnih dokumenata i projekata Opštine Bar.

„On će stalno analizirati i predlagati listu razvojnih prioriteta i sugestijama uticati na usmjeravanje Budžeta ka što kvalitetnijem iskorištavanju resursa i potencijala koje Bar ima u cilju ubzanog razvoja i napretka grada“, ističe se.

Ono što je posebno važno, kako kažu u Opštini Bar, jeste da će Savjet za ekonomski razvoj aktivno raditi na promociji Opštine kod domaćih i stranih investitora, te ih redovno informisati o mogućnostima za ulaganje u našu Opštinu, ali i biti na raspolaganju radi što lakšeg i efikasnijeg investiranja, bez barijera i prepreka koje mogu obeshrabriti ozbiljne investicione aktivnosti.

„Bar će se na ovaj način nametnuti kao poželjno i povoljno mjesto za ulaganje i investiranje, po ugledu na najprogresivnije evropske i svjetske metropole. Kao podrška u radu ovog Savjeta, Opština će formirati i posebnu Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj koja će imati glavni zadatak da omogući sprovođenje usaglašenih prioriteta i direktno uključi sve strukture lokalne uprave u ove procese. Ovo je i jedan od preduslova za dobijanje BFC-SEE sertifikata, odnosno Business Friendly Certification licence koja će učiniti Bar međunarodno prepoznatljivom destinacijom poželjnom za biznis i ulaganja“, stoji u saopštenju.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević sazvao je prvi sastanak Savjeta za ekonomski razvoj na kojem je za predsjednicu ovog tijela izabrana ugledna barska privrednica Anita Radulović, koja će svojim dugogodišnjim iskustvom na najbolji način znati da osjeti i usmjerava pravce razvoja lokalne privrede i omogući Opštini da prati, podstiče i jača ekonomsku aktivnost.

Za članove ovog savjeta izabrani su ugledni barski privrednici koji dolaze iz svih prioritetnih oblasti za razvoj grada, turizma, građevinarstva, IT sektora, pomorstva, prehrambene industrije, zdravstva ali i akademske zajednice. Članovi Savjeta su, osim Anite Radulović, još i dr Milica Vuksanović, Božo Sarić, Elvir Kalamperović, Ljubomir Kočović, Nedeljko Lale Čović, Stevan Milošević, Alen Đeljošević, Srđan Grgić, Goran Leković, Enes Banda, Marko Nišavić a na sljedećoj sjednici biće izabran i predstavnik Barske uljare.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još