Evropski poslanici zabrinuti zbog napete političke klime u CG

 Evropski poslanici zabrinuti zbog napete političke klime u CG

Poslanici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta (AFET) usvojili su Izvještaj o Crnoj Gori, izvjestioca Tonina Picule, izrazivši punu podršku procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i pozvali novu vladu da se usredsredi na dalje reforme.

Poslanici Odbora za spoljne poslove pohvalili su napredak Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala i pozvali vlasti da ubrzaju reforme, posebno u oblasti vladavine prava, pravosuđa, slobode medija i borbe protiv korupcijem, prenosi portal RTCG. 

Za izvještaj je glasalo 58 poslanika, protiv su bila četiri poslanika, dok je 9 uzdržanih.

„Ovim izvještajem potvrđujemo snažnu podršku Evropskog parlamenta procesu pristupanja Crne Gore EU. Takođe podstičemo zemlju – kao vodeću u procesu pridruživanja, da nastavi da ispunjava svoje programe reforme EU, posebno u oblasti vladavine prava. Visoka i rastuća javna podrška članstvu u EU trebalo bi da bude podsticaj crnogorskim donosiocima odluka da rade zajedno na ispunjavanju ovog zajedničkog cilja”, poručio je iPicula.

Napeta politička klima 

Evropski poslanici izrazli su zabrinutost zbog napete političke klime u zemlji. Podvlače da je otvoren i konstruktivan dijalog između svih političkih i društvenih aktera ključan za napredak na putu pristupanja EU.

Poslanici su takođe zabrinuti zbog visoko polarizovanog medijskog pejzaža, posebno zbog sve većeg obima dezinformacija.

U dijelu koji se odnosi na poštovanje osnovnih sloboda i ljudskih prava u Izvještaju se izražava žaljenje zbog stanja slobode izražavanja i slobode medija, područja u kojem je pet uzastopnih izvještaja Komisije primijetilo da „nema napretka“, a oštro se osuđuju sve vrste napada na medije i zastrašivanje novinara i poziva na hitnu i učinkovitu istragu.

Parlamentarci pozivaju na evropsku saradnju sa Crnom Gorom u rješavanju problema dezinformacija i sajber i hibridnih prijetnji. Poručuju da je Crna Gora je sve ranjivija kako njen javni dug raste, posebno prema Kini.

Nedavna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da sve veći broj građana Crne Gore (76,6%) podržava da zemlja postane država članica EU, što je jedna od najviših stopa javne podrške EU u regionu, napominju poslanici EP.

Tenzije u odnosima sa Srbijom 

Bilateralne odnose sa Srbijom, kako je naglašeno, obilježile su tenzije, a poslanici u EP insistiraju na tome da se svi bilateralni sporovi rješavaju inkluzivnim i nekonfliktnim dijalogom, uz izbjegavanje bilo kog oblika stranog miješanja u domaća pitanja.

Efikasno korisititi pomoć EU

Poslanici konstatuju da je pandemija COVID-19 imala uticaja na crnogorsku ekonomiju, čiji je BDP pao 14,3% u 2020.

Stoga pozivaju vlasti da efikasno koriste pomoć EU za ublažavanje uticaja krize.

Oni takođe apeluju na EU da pokaže solidarnost sa zemljama zapadnog Balkana pomažući im da dobiju vakcine protiv COVID-19.

Nakon glasanja u Spoljnopolitičkom odboru, izvještaj o Crnoj Gori biće ponovno izglasan na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u maju, kada dobija verziju Rezolucije EP.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još