Energetska zajednica preispitaće slučaj istraživanja nafte u CG

 Energetska zajednica preispitaće slučaj istraživanja nafte u CG

Ilustracija, Pixabay

Sekretarijat Energetske zajednice usvojio je žalbu Koalicije 27 i najavio preispitivanje slučaja istraživanja ugljovodonika u Crnoj Gori u roku od najviše šest mjeseci, saopšteno je iz te grupe nevladinih organizacija.

Koalicija 27 je predala žalbu za pokretanje postupka prema članu 90. Sporazuma Energetske zajednice, nakon čega se zadužuje Ministarski savjet Energetske zajedince da razmotri obrazložene zahtjeve, utvrdi postojanje ozbiljnog i upornog kršenja obaveza po tom ugovoru od Crne Gore.

„Rezultat ovog procesa može biti donošenje odluke o suspendovanju određenih prava koja proizilaze iz primjene ovog ugovora na dotičnu stranku“, navodi se u saopštenju.

Koalicija 27 će u narednom periodu dostavljati dokaznu dokumentaciju i sarađivati sa Sekretarijatom o preduzetim koracima od organizacija civilnog društva i građana na državnom, regionalnom i evropskom nivou, administrativnim i sudskim postupcima kao i drugim zahtjevima koje je potrebno preispitati u postupku.

„Istraživaće se pitanja u vezi sa primjenom Direktive o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu u dijelu koji se odnose na efikasan/značajan proces javnih konsultacija. Takođe, posebna pažnja biće usmjerena na praćenje Opštih smjernica klimatskih ciljeva za 2030. godinu za ugovorne strane Energetske zajednice, posebno uzimajući u obzir nove klimatske ciljeve EK za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za 55 odsto do 2030“, rekli su iz Koalicije 27.

Dodatno, pratiće se i preporuke Ministarskog savjeta Energetske zajednice za izradu integrisanih nacionalnih energetskih i klimatskih planova ugovornih strana.

„Drago nam je da je Energetska zajednica našla sluha za probleme na koje ukazujemo više od pet godina. Sa druge strane, porazno je da naša Vlada ne želi da preispita zloupotrebu regulative učešća građana u procesima donošenja odluka, stane na kraj kršenju osnovnih ljudskih prava i razvoju nazadne ekonomije zasnovane na fosilnim gorivima u vremenu klimatske, ekološke i socijalne krize“, navodi se u saopštenju.

Iz Koalicije 27 su rekli da eksploatacija nafte i gasa iz podmorja Crne Gore nema društveni konsenzus, te vodi u sve dublju zavisnost od fosilnih goriva u kontekstu države sa skromnim finansijama i mogućnostima za zeleni oporavak i čistu energetsku i socijalnu tranziciju.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još