EK predlaže: Građani Crne Gore vakcinisani AstraZenecom i Fajzerom moći će da putuju u EU

 EK predlaže: Građani Crne Gore vakcinisani AstraZenecom i Fajzerom moći će da putuju u EU

Foto: USA Today

Evropska komisija je danas predložila da države članice ublaže trenutna ograničenja za nebitna putovanja (u koja spadaju i turistička) unutar EU i time uzela u obzir napredak kampanje imunizacije i razvoj epidemiološke situacije širom svijeta, objavljeno je na sajtu EK, a prenosi CDM.

Komisija predlaže da se dozvoli ulazak u EU iz nebitnih razloga ne samo osobama koje dolaze iz zemalja sa dobrom epidemiološkom situacijom, već i svim onima koji su primili posljednju preporučenu dozu vakcine koju je odobrila EU. To znači da bi ukoliko se ovaj predlog EK usvoji građani Crne Gore vakcinisani AstraZenecom i Fajzerom bi mogli da putuju u EU.

Ovo bi se moglo proširiti i na vakcine koje su završile postupak popisa Svjetske zdravstvene organizacije za hitnu upotrebu. Pored toga, Komisija predlaže da se, u skladu sa razvojem epidemiološke situacije, podigne prag vezan za broj novih slučajeva COVID-19 koji se koriste za određivanje liste zemalja iz kojih bi sva putovanja trebalo da budu dozvoljena. To znači da bi ovo trebalo da omogući Savjetu da proširi  listu.

U isto vrijeme, pojava zabrinjavajućih varijanti covid-19  zahtijeva dalju pažnju. Stoga, kao protivteu, Komisija predlaže novi mehanizam “hitne kočnice”, koji će se koordinirati na nivou Unije i koji će ograničiti rizik od ulaska takvih varijanti u EU. To će omogućiti državama članicama da brzo djeluju i privremeno ograniče na strogi minimum sva putovanja iz pogođenih zemalja tokom vremena potrebnog za uspostavljanje odgovarajućih epidemioloških mjera.

Nebitna putovanja za vakcinisane putnike

Komisija predlaže da države članice ukinu ograničenja na nebitna putovanja za vakcinisane osobe unutar Evropske unije. Ovo odražava najnovije naučne savjete koji pokazuju da imunizacija značajno pomaže u prekidu lanca prenosa.

Države članice treba da dozvole putovanje u EU onima koji su primili, najmanje 14 dana prije dolaska, posljednju preporučenu dozu vakcine koja je dobila odobrenje za stavljanje upotrebu u Uniji. Države članice bi takođe mogle ovo proširiti na osobe koje su primile vakcinu odobrenu od SZO za hitne slučajeve. Pored toga, ako države članice odluče da se odreknu zahtjeva za negativnim PCR testom i / ili da se podvrgnu karantinu za vakcinisane osobe na njihovoj teritoriji, trebalo bi da se odreknu takvih zahtjeva za vakcinisane putnike izvan EU.

Ovaj proces umnogome biće olakšan sa početkom upotrebe digitalnog zelenog sertifikata, u skladu sa pravilima koje je Komisija predložila 17. marta. Putnici bi naročito trebali biti u mogućnosti da dokažu svoj status vakcinacije digitalnim zelenim sertifikatom koji izdaju vlasti država članica na pojedinačnoj osnovi ili drugim sertifikatom koji je priznat kao ekvivalentan na osnovu odluke Komisije o adekvatnosti.

Dok digitalni zeleni sertifikat ne počne sa upotrebom, države članice treba da imaju mogućnost prihvatanja sertifikata iz zemalja koje nisu članice, na osnovu nacionalnog zakona, uzimajući u obzir mogućnost provjere autentičnosti, validnosti i integriteta sertifikata i da li sadrži sve relevantne podatke.

Države članice bi mogle razmotriti mogućnost uspostavljanja portala koji omogućava putnicima da zatraže priznavanje potvrde o obavljenoj imunizaciji koju je izdala država koja nije članica Unije kao pouzdan dokaz o vakcinaciji i / ili za izdavanje digitalnog zelenog sertifikata.

Djeca koja su isključena iz procesa vakcinacije moći će da putuju sa svojim roditeljima koji su vakcinisani i ukoliko imaju negativan PCR COVID-19 test napravljen najranije 72 sata prije dolaska u neku zemlju. U tim slučajevima, države članice mogu zahtijevati dodatno testiranje nakon dolaska.

Potpuno ukidanje nebitnih ograničenja putovanja iz više zemalja

Nebitna putovanja bez obzira na status pojedinačne vakcinacije trenutno su dozvoljena iz sedam zemalja sa dobrom epidemiološkom situacijom. O ovoj listi odlučuje Savjet na osnovu epidemioloških kriterijuma sadržanih u trenutnoj preporuci.

Komisija predlaže izmenu kriterijuma kako bi se uzeli u obzir sve veći dokazi o pozitivnom uticaju kampanja vakcinacije. Prijedlog je da se poveća prag 14-dnevne kumulativne stope prijavljivanja slučajeva COVID-19 sa 25 na 100. To ostaje znatno ispod trenutnog prosjeka EU, koji je preko 420.

Prilagođeni prag treba da omogući Savjetu da proširi spisak zemalja iz kojih su nebitna putovanja dozvoljena bez obzira na status vakcinacije, podliježući zdravstvenim mjerama kao što su testiranje i / ili karantin. Kao i do sada, Savjet bi trebalo da pregleda ovu listu najmanje svake dvije nedjelje.

Osnovna putovanja će i dalje biti dozvoljena

Putnicima iz suštinskih razloga, uključujući zdravstvene radnike, prekogranične radnike, sezonske poljoprivredne radnike, transportno osoblje i pomorce, putnike u tranzitu, one koji putuju iz imperativnih porodičnih razloga ili one koji dolaze na studije, trebalo bi  omogućiti ulazak u EU, bez obzira da li su vakcinisani ili iz koje zemlje potiču. Isto se odnosi na građane EU i dugotrajne stanovnike, kao i članove njihovih porodica. Takvo putovanje i dalje treba da podliježe zdravstvenim mjerama, poput testiranja i karantina, prema odluci država članica.

cdm.me/ N. Kićović

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još