Država je dužna da zaštiti našu djecu od seksualnog nasilja i adekvatno procesuira počinioce

 Država je dužna da zaštiti našu djecu od seksualnog nasilja i adekvatno procesuira počinioce

Država je dužna da pooštri kaznenu politiku u skladu sa obavezama koje je preuzela na osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, kaže za Portal Bar programska koordinatorka u NVO “Prima” Jelena Jovanović.

Jovanović ističe da su zaprijećena kazne za krivična djela iz ove oblasti blage, pogotovo imajući u vidu da su oštećena lica maloljetna.

“Primjera radi, za osnovni oblik krivičnog djela nedozvoljene polne radnje postoji mogućnost novčanog kažnjavanja”, napominje Jovanović.

Foto: Privatna arhiva

NVO “Prima” je, zajedno sa Sigurnom ženskom kućom i SOS telefonom Nikšić u januaru 2019. godine uputila radnoj grupi za izmjenu i dopunuKrivičnog zakonika amandmane za uvođenje novog krivičnog djela seksualno uznemiravanje i pooštravanje kaznene politike za krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

“Odgovor od institucija i dalje nismo dobile. Država mora da pooštri kaznenu politiku u skladu sa obavezama koje je preuzela na osnovu Konvencije UN o pravima djeteta, Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja. Usvajanjem predloženih izmjena uspostavio bi se sistem koji je djelotvoran i koji odvraća od vršenja krivičnog djela”, navodi Jovanović.

U nekoliko crnogorskih gradova juče su organizovana protestna okupljanja koja su za cilj imala skretanje pažnje javnosti i institucija na problem seksualnog nasilja uopšte, a pogotovo nasilja nad maloljetnim licima. Okupljanja su uslijedila nakon slučaja obljube devetogodišnje djevojčice iz Podgorice, od strane komunalnog policajca O.R.(26).

“Država je dužna da zaštiti našu djecu od seksualnog nasilja i adekvatno procesuira počinioce. Prema evropskoj statistici, jedno od petoro djece doživjelo je neki oblik seksualnog nasilja. Većina djece koja proživi nasilje se nikada nikome ne povjeri o tome”, navodi naša sagovornica.

Od nadležnih se, kako kaže Jovanović, sada očekuje adekvatna i brza reakcija.

“Rezultat bi trebao da bude pooštravanje kaznene politike shodno našem predlogu, kao i hitno kreiranje registra seksualnih prestupnika koji će biti dostupan svim institucijama u kojima se radi sa djecom i mladima”, precizira Jovanović.

Ona je iskoristila priliku da roditeljima uputi poruku da sa djecom grade odnos na povjerenju, kako bi im se povjerila ukoliko proživljavaju nasilje.

“Djeca nikada ne lažu kada kažu da su zlostavljana i važno je da im vjerujemo. U preko 90 odsto slučajeva zlostavljanja, zlostavljač je osoba u koju dijete ima povjerenja i koja je djetetu autoritet. To može biti član porodice, porodični prijatelj, učitelj, kum… Počinioc vješto upakuje zlostavljanje u formu igre i iskoristi djetetovo povjerenje i ljubav.  Seksualno nasilje se dešava i u Crnoj Gori, važno je da naučimo našu djecu kako da ga prepoznaju i da im jasno stavimo do znanja da im beskrajno i uvijek vjerujemo. Zlostavljanu djecu je važno shvatiti ozbiljno, zaustaviti zlostavljanje i pružiti im pomoć. U tome je uloga roditelja, škola, vrtića, institucija i društva u cjelini od presudne važnosti”, kaže Jovanović.

Na kraju, ona je pažnji čitalaca preporučila  edukativni video Savjeta Evrope, “Kiko i ruka”, koji će pomoći djeci da razumiju koji dodiri su prihvatljivi a koji to nisu https://www.youtube.com/watch?v=cniCkkwD69o

Pročitajte još