Drugo polugodište iz učionica potpuno ili djelimično

 Drugo polugodište iz učionica potpuno ili djelimično

Foto: FOS Media

Svi đaci će u drugom polugodištu ići u školu potpuno ili djelimično, za sada je načelni dogovor radne grupe Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta koja se bavi izradom novog modela nastave u toku epidemije korona virusa, saznaje Pobjeda.

Radna grupa će do kraja ove sedmice sačiniti prijedlog o kom će se izjasniti direktori škola, kao i Institut za javno zdravlje i nacionalna tijela koja se bave suzbijanjem širenja korona virusa.

Na juče održanom prvom sastanku, svih 12 članova saglasilo se da đaci treba da idu u školu.

Nemaju dileme da manje škole, gdje ima manje đaka, treba da organizuju nastavu u učionicama, dok će veće pristupiti drugačijem modelu. Kako su Pobjedi kazali pojedini članovi ovog tijela, razmatraju ideju da se đaci drugog (četvrti, peti i šesti) i trećeg ciklusa (sedmi, osmi i deveti) smjenjuju u školi na način da učenici iz drugog ciklusa idu jednu sedmicu u školu, a drugu uče onlajn – kada će u učenicama biti đaci iz trećeg ciklusa.

„Tako da će učenici drugog i trećeg ciklusa bar 15 dana biti na nastavi u školi, a ne kao do sada što su imali samo neke konsultacije“, rekli su oni.

Predloženo je, takođe, da maturanti i đaci devetog razreda u potpunosti idu u školu zbog priprema za maturu i polumaturu.

Radna grupa u petak nastavlja drugi sastanak.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još