Dogovoren model podjele nadležnosti između Ministarstva i lokalnih samouprava

 Dogovoren model podjele nadležnosti između Ministarstva i lokalnih samouprava

Foto: Foursquare

Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za objekte do 3000 kvadrata​ bruto građevinske površine, izuzev hotela, odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, ostaje u nadležnosti lokalnih samouprava. Tako je dogovoreno na sastanku državnog sekretara za prostorno planiranje i urbanizam Aleksandra Ašanina i sekretara​ sekretarijata za urbanizam svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Poslovi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za objekte preko 3000 m2, za sve objekte za koje je obavezno raspisivanje javnog konkursa, kao i za trgove, skverove, šetališta i gradske parkove ostaće u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Kako ističu u Ministarsvu, glavna tema sastanka bila je definisanje novog modela podjele poslova između Ministarstva i lokalnih samouprava u dijelu izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, koji bi bio usklađen sa Zakonom propisanim poslovima​ glavnog državnog arhitekte i glavnog gradskog arhitekte.

„Sa novom preraspodjelom nadležnosti nije se saglasio sekretar Sekretarijata za prostorno planiranja i održivi razvoj Opštine Ulcinj Mehmed Mila, dok su v.d. sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada Podgorice, Miljan Barović i sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kolašin, Ljiljana Raičević istakli da sekretarijati kojima rukovode imaju adekvatan kadrovski kapacitet za izdavanje UTU-a i za objekte preko 3000m2​ bruto građevinske površine“, navodi se u saopštenju.

Analiza koju je Ministarstvo pripremilo na osnovu podataka o broju i strukturi urbanističko-tehničkih uslova izdatih u svim crnogorskim opštinama tokom prošle godine, pokazala je da dogovorena preraspodjela nadležnosti neće imati bitnijeg uticaja na obim poslova sekretarijata za urbanizam lokalnih samouprava, a da će finansijski uticaj biti zanemarljiv.

Na sastanku je razgovarano i o drugim izazovima sa kojima se susreću lokalne samouprave, poput lošeg kvaliteta planskih dokumenata, neadekvatnih zakonskih rješenja, problema u procesu legalizacije bespravno sagrađenih objekata, nedostatka kadra u urbanističko-građevinskoj inspekciji i dr.

Državni sekretar Ašanin ukazao je na potrebu da​ sastanci poput ovog postanu redovna praksa i da se komunikacija između Ministarstva, jedinica lokalne samouprave i Zajednice opština intenzivira, ​u cilju koordinisanijeg i efikasnijeg zajedničkog djelovanja.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još