Dobar turistički vodič zna kako da “oživi” i napušteni grad

 Dobar turistički vodič zna kako da “oživi” i napušteni grad

Putovanja vraćaju snagu i ljubav u  život. Baviti se poslom koji podrazumijeva putovanja je privilegija, ali i velika odgovornost. Posao turističkog vodiča je inspirativan i izazovan, ali i odgovoran, jer uz široko obrazovanje podrazumjeva istinsku posvećenost.

Svjetski dan turističkih vodiča, 21. februar, obilježava se 31 godinu. Za turističke destinacije, vodiči su značajna karika jer su njihova interpretacija i predusretljivost značajan pečat zemlje u koju dolaze turisti. Povodom Svjetskog dana turističkih vodiča za Portal Bar govori licencirani turistički vodič za engleski i italijanski jezik Aida Krcunović.

Fot: Aida Krcunović – turistički vodič zna kako da “oživi” i napušteni grad

Portal Bar – U čemu je značaj posla turističkog vodiča?

Turistički vodiči su veoma značajna karika u lancu turističke ponude jedne zemlje. Oni su prvi koje turisti susreću po dolasku u destinaciju. Budući da se taj prvi utisak doživljava samo jedanput na umjeću vodiča  je da bude što bolji. Turistički vodiči  predstavljaju svoju zemlju,  zadatak koji im se povjerava treba odraditi na najbolji mogući način, to je odgovornost. Sa druge strane, turisti tokom boravka, naročito kada su višednevne ture u pitanju, oslanjaju se  na turističkog vodiča što je logično jer vodič govori njihovim jezikom, poznaje prilike u svojoj zemlji, dijeli im korisne savjete, to je druga odgovornost.

Crna  Gora je neiscrpna inspiracija

Portal Bar – Kako ste se opredijelili za ovaj posao, s obzirom da ste po obrazovanju iz druge struke?

Moja priča u ovom poslu počela je spontano, iz ljubavi prema upoznavanju novih destinacija, a  u prirodi mi je da volim komunicirati sa ljudima, neiscrpna želja za saznanjima.  Biće da su to tri bitne predispozicije za posao turističkog vodiča.  Budući  da nisam iz Crne Gore moje poznavaje istorije i kulturne baštine  svodilo se samo na neke osnovne informacije. Kada smo pokojni suprug i ja počeli da se bavimo turizmom našla sam se u problemu sa dolaskom prvih turista. Naprosto me je bilo sramota kako nisam znala odgovoriti na pitanja koja su ih zanimala  o ovoj prelijepoj zemlji. Tu se stvorila potreba da saznam što više korisnih informacija i odlučila sam se da upišem kurs za Turističke vodiče na kojem sam smatrala da ću u kratkom roku mnogo naučiti. Tek kasnije, kada su počeli prvi angažmani shvatila sam da mi ovaj posao može pružiti mnogo više.  Posao turističkog vodiča se radi prevashodno iz ljubavi i to turisti osjete.

 Fot: Posao turističkog vodiča se radi prevashodno iz ljubavi i to turisti osjete.

Portal Bar – Kako održavate pažnju turista jer grupe su češće heterogene – po godinama, obrazovanju, interesovanju?

Već pri prvom susretu ocjenite kakav pristup trebate imati. Nije jednostavno, jer morate zadovoljiti sve u grupi, a tu nema klasične matrice. Svaka  grupa je jedinstvena, grupi se prilagođavate u hodu, osluškujete, a tu vještinu stičete sa iskustvom. Neke grupe traže ozbiljniji pristup, neke opušteniji, različiti su i mentaliteti turista koji dolaze, morate pomalo biti i psiholog.

Fot: Posjeta Farmi magaraca u Martinićima

Portal Bar – Koje ture najviše volite da vodite?

Teško je izdvojiti, bogatstvo Crne Gore je upravo u različitosti. Volim da vodim stare gradove, a poseban izazov za mene predstavlja upravo Stari Bar. Teško je turistima, naročito onima sa kruzera koji su već posjetili Kotor, Dubrovnik i druge mediteranske gradove dočarati  „napušteni  grad u ruševinama“. Razlika je kada predstavljate Katedralu Sv.Tripuna u Kotoru i ostatke Katedrale Sv.Đorđa u Starom Baru. To je sprega znanja i umjeća interpretacije.

Fot: Dalmacija, putovanja otvraju nove horizonte

Portal Bar – Šta bi mjenjali da bi se unaprijedio  položaj ove branše?

Svakako je potrebno podići na viši nivo saradnju sa Nacionalnom  i lokalnim turističkim organizacijama. Radi se mnogo na izgradnji  infrastrukture, unapređuju se turistički lokaliteti, nacionalni parkovi upotpunjuju sa novim sadržajima, ali istovremeno turistički vodiči nisu dovoljno uključeni u ovaj posao. Svaki turistički vodič posvećen ovom poslu prati ovaj razvoj, ali bi mu bilo daleko lakše kada bi se više organizovale edukativne radionice u  kojim bi sudjelovali predavači iz određenih branši. Sigurno će jedan enolog, orintolog,  ili botaničar bolje prezentirati  bogatstvo Skadarskog jezera, nego što ćemo mi to sami  izvući iz literature. Kvalitetni predavači na ovakvim radionicama prenijeli  bi nam,  ne samo  znanje već i entuzijazam i energiju svoga poziva koju mi kasnije na kvalitetan način prenosimo turistima.

Fot: Drugačiji uslovi rada u doba pandemije koronavirusa

Portal Bar – Koliko je Crna Gora inspirativna za posao turističkog vodiča?

Crna  Gora je neiscrpna inspiracija. Što je više upoznajete to više želite da idete dublje i dalje. Ne postoji kutak u Crnoj Gori o kojem ne možete izvuči neku zanimljivu priču. Tu su prirodna bogatstva nacionalnih parkova, kulturna baština Starih gradova, bogata gastronomija, susreti  tradicije i luksuza, osobenosti istorijskih ličnosti, značaj žene u Crnoj Gori, tema je bezbroj… Nekada mi se čini da bi jedan život bio malo za sve to istražiti.

Fot: Svjetski dan turističkih vodiča, 21. februar, obilježa se 31  godinu

Portal Bar – Zašto se voli ovaj posao turističkog vodiča?

Dok istražujete destinaciju, bilo da je to Crna Gora,  ili neka druga zemlja za koju ste dobili angažman probudi se u vama ta znatiželja koja vas podstiče da saznate nešto novo, da otkrijete nešto zanimljivo. U toj fazi naprosto uživate. Kada zaokružite priču poželite da sve to što ste saznali i u otkrivanju  doživjeli prenesete  i drugima.  Na kraju kao nagradu dobijete osmjeh zadovoljnih turista. Tu se posao ne završava, zadovoljsto turista vas opet vodi na početak i poželite da saznate i otkrijete još  više. To je čar posla turističkog vodiča – svakim danom naučite, spoznate nešto novo. U tome je bogatstvo ovog posla jer svaki izlet, aranžman otvara nove horizonte.

Fot: Doživljaj Nacionalnog parka Skadarsko jezero na Panoramskoj ruti

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još