Do 1. marta prijave za subvencije za turoperatore i izdavaoce privatnog smještaja o realizaciji turističkih vaučera

 Do 1. marta prijave za subvencije za turoperatore i izdavaoce privatnog smještaja o realizaciji turističkih vaučera

Ministarstvo ekonomskog razvoja saopštilo je da je do 1.marta rok za prijavu za dodjelu subvencija za turoperatore i za izdavaoce privatnog smještaja o realizaciji turističkih vaučera.

Ovaj Vladin resor je 8. februara, u cilju pomoći turističkoj privredi, objavio Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu subvencija za turoperatore i izdao Obavještenje izdavaocima privatnog smještaja o realizaciji turističkih vaučera.

„Podsjećamo javnost da se shodno Javnom pozivu i Obavještenju pozivaju zainteresovana lica  da podnesu zahtjev i potrebnu dokumentaciju do 1.3.2021. godine na adresu Ministrastva ekonomskog razvoja, Rimski trg br. 46, Podgorica, preporučenom poštom na arhivi ili e-poštom na adresu: prijave@mek.gov.me“, navodi Ministarstvo.

Podnosioci zahtjeva  za subvencije za turoperatore moraju ispuniti sledeće uslove: da posjeduju važeće rješenje i licencu o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije vrste organizator putovanja (turoperator); da je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti turističke agencije vrste organizator putovanja; da je izmirio poreske obaveze po osnovu obavljanja djelatnosti turističke agencije zaključno sa 31.12.2019. godine.

Podnosioci prijava za mjeru Turistički vaučeri za podršku izdavaocima privatnog smještaja moraju ispuniti sledeće uslove: da posjeduju rješenje o upisu u Centralni turistički registar za pružanje usluga smještaja u sobama za iznajmljivanje turistima, turističkim apartmanima, stanovima za iznajmljivanje turistima, kućama za iznajmljivanje turistima, najviše do 10 soba, odnosno 20 ležajeva, kampa sa najviše 15 smještajnih jedinica.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još