Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama, vrtić i igralište neki od planova za 2021. godinu

 Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama, vrtić i igralište neki od planova za 2021. godinu

Igralište kod OŠ „Jugoslavija“; Foto: NVO „Urbar“

Program uređenja prostora za 2021. godinu usvojen je juče u okviru 22. sjednice Skupštine Opštine Bar.  Planom je, između ostalog, predviđena i izgradnja niza značajnih objekata na teritoriji Opštine Bar, među kojima je i godinama planirani Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama. Osim pomenutog centra, Bar će, prema planu, do kraja imati i Gradsku kuću u Starom Baru, igralište kod Osnovne škole “Jugoslavija”, ali i dječiji vrtić, čija je izgradnja prvobitno planirana ispred dvorišta Gimnazije i Ekonomsko-ugostiteljske škole.

Za izgradnju objekta Gradske kuće, Opština Bar će, zajedno sa donatorima, izdvojiti 340 hiljada eura. Kako je istaknuto u planu, „objekat Gradske kuće nalazi se u starom kulturnom jezgru Stari Bar, na oko 3km udaljenosti od centra grada i čine ga tri etaže“.

„Spoljna završna obrada planirana je u duhu tradicionalnog za ovo područje, sa kamenim elementima na fasadi, pokrivanje crijepom, unutrašnja obrada je prilagođena samoj namjeni. Uređenje terena je takođe planirano da se prilagodi ambijentalnoj cjelini, primjenjujući prirodne materijale – dominantan je kamen“, navedeno je u planu.

Jedan od lokalnih problema je, kako se ističe i u samom programu, nedostatak dječijih vrtića. U cilju njegovog rješavanja predviđena je izgradnja objekta na prostoru DUP-a „Topolica-Bjeliši”. Nadležni za realizaciju ovog projekta su Opština Bar u saradnji sa nadležnim ministarstvima i Upravom javnih radova, a vrijednost projekta je procijenjena na tri miliona eura.

„o planiranju prostora i izgradnju objekata obavezuje raspisivanje javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje na osnovu kojeg se izrađuje tehnička dokumentacija, za objekte za potrebe državnih organa, lokalne samouprave, zdravstvenih, prosvjetnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini“, ističe se u programu.

Godinama planirana izgradnja Dnevnog centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama (smetnjama u psihofizičkom razvoju), biće realizovana ove godine, u naselju Polje, u okviru OŠ „Meksiko“. Vrijednost projekta, koji će Opština Bar realizovati u saradnji sa više ministarstava i Vladom Crne Gore je 390 hiljada eura.

Na području Starog Bara u planu je vrijedna i značajna investicija. Naime, više neplanskih intervencija uticalo je na promijenjen izgled kaldrme. Ovaj problem biće riješen projektom njene rekonstrukcije, u dužini od 260 m. Opština Bar i donatori će za ovu namjenu izdvojiti 455 hiljada eura.

U planu je i rekonstrukcija Trga Vladimira i Kosare. Projektom su obrađene dve faze, a za rekonstrukciju će biti izdvojeno 814.000,00 eura. Nadležni su Opština Bar i donatori.

Na osnovu projekta NVO “Urbar”, koji je uradio idejna rješenja za uređenje čak deset javnih površina u Baru, u saradnji sa Opštinom Bar i uz podršku donatora, biće realizovan projekat uređenja dječijeg igrališta kod OŠ “Jugoslavija”.

Kroz prostornu organizaciju i oblikovanje parka, se nastojalo da planirani uređeni teren zadovolji potrebe budućih korisnika, učenike OŠ “Jugoslavija”, djecu iz vrtića “Bjeliši” kao i stanovnike okolnih zgrada, kreirajući im savremen prostor za igru, odmor i relaksaciju prilagođen različitim uzrastima korisnika… Park je podijeljen u tri glavna segmenta, od kojih svaki ima različitu funkciju i to su – amfiteatar: Prostor za učenje u prirodi, predstave i koncerte, izložbe i okupljanja, centralna zona: Prostor za odmor i relaksaciju, piknik i uživanje u prirodi i igralište: prostor za igru i edukaciju djece sa različitim mobilijarom i diferenciranim zonama”, stoji u programu, uz napomenu da je procijenjena vrijednost projekta 220 hiljada eura.

Već započeta rekonstrukcija šetališta u Sutomoru, čiji radovi teku planiranom dinamikom, biće nastavljena i u 2021. godini. Projekat je vrijedan skoro milion eura, a realizuje se u saradnji JP “Morsko dobro”, Uprave javnih radova i Opštine Bar.

Šetalište u Sutomoru od naredne godine u novom ruhu, Foto: Opština Bar

Još jedan od projekata na čiju se realizaciju čeka duže vremena je izgradnja azila za napuštene životinje. Nadležni za realizaciju projekta su Opština Bar, d.o.o. „Komunalne djelatnosti“, nevladine organizacije i udruženja, a sredstva za njegovu realizaciju precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom.

Programom je, takođe, planirana i izgradnja objekta “Kuća vina” u Crmnici.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja