Dječiji dodatak od 1. oktobra

 Dječiji dodatak od 1. oktobra

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore ocijenio je danas da su izmjene Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim je predviđeno uvođenje dječijeg dodatka od 30 eura za djecu do šest godina u skladu sa Ustavom i pravnim poretkom Crne Gore. Primjena će početi, kako je rečeno na sjednici, 1. oktobra, a ne 1. jula kada je prvobitno bilo najavljeno.

Dopunama je predviđeno da sva djeca do šest godina primaju 30 eura dječijeg dodatka, a protiv toga je bila poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković. Ona smatra da se time diskriminišu ostala djeca, odnosno da je to suprotno Porodičnom zakoniku.

Dragan Ivanović iz Socijalističke narodne partije je, kao jedan od predlagača izmjena Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kazao da će se zakon umjesto od 1. jula primjenjivati od 1. oktobra.

To znači da će isplata dječijeg dodatka početi 1. oktobra. On je kazao da predložene izmjene imaju za cilj su izjednače svu djecu do 6 godine, nezavisno od materijalnog stanja roditelja.

Djeca koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine i bez roditeljskog staranja će primati dječiji dodatak do 18. godine, uz neke izuzetke. 

On je napomenuo da iznos od 30 eura nije veliki, te da na to utiče finansijska situacija u Crnoj Gori.

„Naš jedini motiv i razlog je da se poboljša stanje u porodici iako to nijesu velika sredstva. Pravo na dodatak da ima troje djece u porodice“, kazao je Ivanović.

Draginja Vuksanović Stanković (SDP) je saopštila da je u želji da se izjednače djeca napravljena diskriminacija, odnosno da su diskriminisana djeca od šeste do 18 godine.

„Porodični zakon dijeli djecu u dvije kategorije – do 14 godina kao mlađi maloljetnici i od 14 do 18 kao stariji maloljetnici. Ovim predlogom zakona da se dodjeljuje dječiji dodatak djeci do 6 godine, krši se Ustav, a krše se i odredbe Porodičnog zakona jer je dijete lice do 18 godine života“, kazala je ona.

Govoreći o primjeni zakona koja je prolongirana za jesen, Vuksanović Stanković je pitala da li su u budžetu koji još nije usvojen opredijeljena sredstva za dječiji dodatak i besplatne udžbenike.

Ivanović je kazao da su sredstva za to opredijeljena budžetom. Precizirao je da je za udžbvenike namijenjeno oko 4 miliona eura, ne navedeći ukupan iznos koji je opredijeljen za dječije dodatke.

Momo Koprivica iz Demokrata je kazao da je zakon u skladu sa  Ustavom i pravnim sistemom, te da nema nikakve diskriminacije. On je istakao da zakonodavac predlaže dva zakona i biće usvojena.

„Djeca do 6. godine će primati dječiji dodatak, a djeca koja su učenici osnovnih škola dobiće besplatne udžbenike. To je procjena države da su troškovi izdržavanja djece u predškolskom uzrastu povezani sa povećanim novčanim izdacima roditelja i zato se dodjeljuje dječiji dodatak. A što se tiče djece u osnovnom obrazovanju, država procenjuje da su najveći troškovi vezani za udžbenike. Zato se mijenja Zakon o osnovnom obrazovanju, pa će sva djeca dobiti besplatne udžbenike“, kazao je Koprivica.

On je kazao da je socijalna politika prije 20 godina bila diskriminatorska, kada je svoj djeci bio ukinut dječiji dodatak, osim onoj čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja.

„Kao posljedicu toga imamo da se u Crnoj Gori rađa sve manje djece, a sve više ljudi umire. Sadašnja politika je u funkciji unapređenja demografske situacije u Crnoj Gori i ne postoji nikakav osnov da se sa aspekta ustavnosti ona osporava“, kazao je on.

Izvor: Pobjeda

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još