Demokrate: Da stvorimo preduslove da Bar dobije i vrtić i uređen park

 Demokrate: Da stvorimo preduslove da Bar dobije i vrtić i uređen park

Sa željom da se konačno sprovede volja građana Bara iskazana tokom protesta 2019. godine, odnosno otpočnu sve radnje vezane za izgradnju novog vrtića u Baru kao i radovi na uređenju dvorišta Gimnazije „Niko Rolović“ i Ekonomsko-ugostiteljske škole obratili smo se Vladi i nadležnim ministrima inicijativom sljedeće sadržine:

Sigurni smo da ste upoznati sa činjenicom da je 17. januara 2019. godine u našoj opštini, u samom centru grada, u dvorištu Gimnazije „Niko Rolović“ i Ekonomsko-ugostiteljske škole posječeno više desetina stoljetnjih stabala čempresa. Istovremeno, park odnosno dvorište koje su koristili učenici ove dvije škole uništeno je na najbrutalniji način, uprkos više mjesečnim protestima više hiljada građana Bara. A sve to kako bi se ostvario plan tadašnjeg Ministra prosvjete i Predsjednika Opštine Bar koji su željeli, potpuno nerezonski i uprkos jasnom protivljenu struke, u samom srcu grada  umjesto zelenih površina da „posade“ predškolsku ustanovu za preko 300 mališana.

Kao što znate, park su uništili ali svoj naum uprkos sili i represiji do kraja nijesu ostvarili. Građani su pobijedili silu, gradnja je zaustavljena.

Međutim, od tada je prošlo skoro dvije godine. Određeni broj novih čempresa nasumično i marketinški zasađen je na prostoru nekadašnjeg dvorišta, pri čemu se sadašnji izgled ne može smatrati ni obrisom nekadašnjeg izgleda parka, sa stoljetnjim zelenim čuvarima našeg grada i amfiteatrima simbolima znanja, okupljanja i zajedništva, a koji od januara 2019. godine, u srcu našeg grada, više ne postoje.

Takođe, nema ni vrtića. Uprkos načelnom izboru lokacije (kod srednje stručne škole) od strane predsjednika Opštine i predstavnika građana (prije više od godinu dana),  Opština Bar apsolutno ne pokazuje bilo kakav napor da se ovo pitanje riješi odnosno njegovo rješavanje ubrza. U Program uređenja prostora za 2021. godinu, opštinski rukovodioci, kao i za 2020. godinu, uvrstili su „izgradnju dječijeg vrtića“, pri čemu su kao nadležne za realizaciju označili Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Upravu javnih radova i na samom kraju i Opštinu Bar. Prebacujući gotovo svu nadležnost na Vladu i ministarstva.

Opravdano smatrajući da je namjera prethodne Vlade, odgovornih ministara kao i dijelom rukovodstva Opštine, konkretno njenog predsjednika bila i „osveta“ „pobunjenicima“ odnosno građanima Bara, na način što će naš grad ostaviti bez vrtića ali i uređenog dvorišta, izborom nove Vlade smatramo da su te „osvetničke namjere “ prošlost i da su se Vašim izborom stekli uslovi da se ova pitanja i problemi pokrenu sa „mrtve tačke“.

Zbog svega navedenog, kao predstavnici građana ali i kao neko ko se u lokalnom parlamentu borio da grad Bar ima i vrtić i park,  upućujemo Vam ovu inicijativu sa željom da u što skorijem periodu posjetite našu opštinu, održite konsultacije sa građanima i strukom i u konačnom saopštite plan odnosno  tačke po kojima će se na zakonskom osnovu najbrže ostvariti volja i želja građana Bara iskazana tokom protesta 2019. godine. 

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja