Danas Skupština akcionara, Luka Bar imenuje novi odbor direktora

 Danas Skupština akcionara, Luka Bar imenuje novi odbor direktora

Danas u 10 časova počinje redovna sjednica Skupštine akcionara „Luka Bar“. Na dnevnom redu pored ostalog je  usvajanje godišnjih finansijskih iskaza  i Izvještaja  o poslovanju  «Luka Bar» AD za 2020.g., sa Izvještajem  revizora, kao i izvještaj o radu Odbora direktora.

Na današnjoj sjednici Skupštine na dnevnom redu je prijedlog odluke o razrješenju  i predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora, zatim Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora. Takođe, na dnevnom redu je imenovanje revizora za 2020.godinu

Na vanrednoj Skupštini akcionara koja je održana 17.marta 2020 godine izabran je Odbor direktora u sastavu: Branko Branković, Zoran Radojičić, dr Zoran Srzentić, Damir Raščić– predstavnici državnog kapitala i Milivoje Knežević – predstavnik manjinskih akcionara.

Istog dana održana je i konstitutivna sjednica Odbora direktora “Luka Bar” AD. Na sjednici je za predsjednika Odbora direktora jednoglasno izabran Branko Branković, a za zamjenika predsjednika dr Zoran Srzentić.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još