Dalje odlaganje usvajanja budžeta za 2021. otežalo bi nabavku ljekova i medicinske opreme

 Dalje odlaganje usvajanja budžeta za 2021. otežalo bi nabavku ljekova i medicinske opreme

Foto: eKapija

Zdravstveni sistem jedne države, pa i Crne Gore, je osnova zdrave populacije kao najvažnijeg resursa društva što doprinosi sveukupnom socijalnom i ekonomskom razvoju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Kreiranje zdravstvenih politika i njihovo sprovođenje je uslovljeno efikasnim i blagovremenim budžetiranjem.

„Budžet je važan jer on diktira kvalitet i sadržaj zdravstvenih usluga, garantuje stručno usavršavanje, na osnovu njega se planira unapređenje infrastrukture i određuje dinamika nabavke sofisticirane opreme i aparata.

Neusvajanje budžeta imalo bi negativne reperkusije na funkcionisanje kompletnog zdravstvenog sistema“, navode iz resora Jelene Borovinić Bojović.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još