Caritas: Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije Covid-19

 Caritas: Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije Covid-19

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se obilježava svake godine 3. decembra, Caritas Crne Gore je u okviru projekat Societies 2 dio zajedničke kampanje u kojoj učestvuju svih pet zemalja koje su dio projekta.
Aktuelna situacija sa virusom COVID19 prisutna širom svijeta, mjeseci zaključavanja, ograničenja, bolesti i gubitci imali su ogroman uticaj na svakog pojedinca. Potrebe osoba sa invaliditetom danas su veće u odnosu na potrebe drugih ljudi.

Davanje prioriteta potrebama osoba sa invaliditetom nikada nije bilo važnije nego sada. Stoga će slogan ovogodišnje kampanje biti „Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije
Covid-19“.
Ova kampanja naglašava važnost zaštite osoba sa invaliditetom tokom perioda pandemije. Osobama sa invaliditetom, koje predstavljaju ranjivu grupu, u ovoj vanrednoj situaciji potrebna je pomoć njihovih komšija, prijatelja, članova porodice, zdravstvenih radnika i javnih zvaničnika. Kampanja promoviše preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu osoba sa invaliditetom. Kampanja je organizovana u virtuelnom okruženju, pa se poruke kampanje promovišu putem društvenih mreža, web stranica i medija u svih pet zemalja implementacije projekta.
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, smatra se da oko 15% svjetske populacije ima neki oblik invaliditeta. Ipak, potrebe osoba sa invaliditetom nisu podržane od strane institucija i društva u kojem žive.
Ljudi sa invaliditetom nemaju jednak pristup društvu, što uključuje područja obrazovanja, prevoza, zapošljavanja, socijalnih usluga, informisanja i političkog učešća. Pravo na učešće u javnom životu je od suštinskog značaja za stvaranje stabilnih demokratija, aktivnog građanstva i smanjenja nejednakosti u društvu.
Savez projekta SOCIETIES 2, koji finansira Evropska unija, čine 12 organizacija u jugoistočnoj Evropi (Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo).Partneri u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar. Projekat ima za cilj da pruži podršku organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu. Projekat je fokusiran na jačanje učešća OCD u javnom dijalogu sa javnim vlastima i uticaja u procesima donošenja odluka, povećanjem njihove stručnosti i kapaciteta u oblastima socijalne inkluzije za OSI i politike
deinstitucionalizacije.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja